Investovanie do nehnuteľností cez realitné fondy

Témou jedenásteho dielu podcastu Highgate Talks je investovanie do nehnuteľností cez realitné fondy. V podcaste sa náš hosť Tomáš Cár, transakčný manažér 365.invest a Peter Varga, partner Highgate Group spolu s  Lenkou Buchlákovou venovali otázkam výhod a nevýhod pri investovaní do realitných fondov, problematike zdaňovania takýchto investícií, ale aj tomu, či je takáto investícia bezpečná […]

Inovácie na finančnom trhu – ako sa pripraviť na reguláciu MiCA a čo prinesie?

V desiatej epizóde podcastu Highgate Talks moderátorka Lenka Buchláková diskutuje s naším partnerom Petrom Vargom o aktuálnej téme európskeho nariadenia o trhoch s kryptoaktívami, tzv. MiCA. Vo videopodcaste sa venujú najmä témam, čo nová regulácia MiCA prináša v praxi a aké všetky oblasti pokrýva, od kedy sa bude uplatňovať a čo znamená pre spotrebiteľov. Taktiež […]

Predaj firmy

Deviaty diel série podcastov Highgate Talks je venovaný téme predaja firmy. Podcast je moderovaný moderátorom Adamom Siposom, ktorý s naším partnerom Tomášom Demom diskutuje napríklad o tom, kedy je správny čas predať firmu, čo všetko taká transakcia obnáša a ako sú firmy na svoj predaj pripravené. Zodpovedajú tiež otázky ako napríklad, ako sa určuje hodnota […]

Čo je švarcsystém a kde je jeho hranica?

Ôsmy diel podcastu zo série Highgate Talks sa venuje téme „Švarcsystému“. Moderuje ho moderátor Adam Sipos a nášho partnera Petra Vargu spovedá o tom, čo je to švarc systém, či je na Slovensku rozšírený, ale aj aký je rozdiel medzi živnosťou a zamestnaním. Venujú sa tiež otázkam nevýhod takéhoto režimu, či tomu, kde je hranica […]

Ako sa zdaňujú ETF?

Témou siedmeho podcastu zo série Highgate Talks je zdaňovanie ETF. Náš partner Peter Varga v roli moderátora a zároveň diskutujúceho spoločne s Michalom Májekom, členom predstavenstva správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, adresujú v tomto podcaste problematiku zdaňovania ETF, a to z pohľadu aktuálnej legislatívy, ako aj postoja Finančnej správy. Čo je to ETF a ako […]

Zamestnanecké akcie (ESOP)

O legislatívnej úprave zamestnaneckých akcií a podielov (tzv. ESOP, z anglického originálu: Employee Stock Ownership Plan) sa už dlhodobo viedli odborné diskusie. V roku 2023 prijala Národná rada Slovenskej republiky rozsiahlejšiu novelu Zákona o dani z príjmov, ktorej cieľom bolo daňovo zatraktívniť ESOP a podporiť tak tento typ zamestnaneckého benefitu. Prijaté znenie novely však vykazovalo […]

Estónska daň na Slovensku

Estónsko má unikátny daňový systém a pravidelne sa ozývajú hlasy, že by mohlo byť modelom a inšpiráciou pre Slovensko. Aké sú zaujímavosti estónskeho daňového systému? Bolo by reálne a možné, aby sa niektoré jeho inštitúty aplikovali aj na Slovensku? Týmto témam sa venuje piaty podcast zo série Highgate Talks, kde moderátorka Lenka Buchláková diskutuje s […]

Investičné fondy nehnuteľností

Vo štvrtej epizóde podcastu zo série Highate Talks moderátorka Lenka Buchláková diskutuje s naším partnerom Petrom Vargom a advokátom Romanom Barancom o téme investičných fondov nehnuteľností. V podcaste sa venujeme aj otázkam, do akých nehnuteľností investujú realitné investičné fondy, či môžu investovať aj do nehnuteľností v zahraničí, ako sú chránení investori voči rizikám v takýchto fondoch alebo akým investorom sú tieto fondy […]

Prečo musí byť investovanie do finančných nástrojov regulované?

V tomto diele podcastu zo série Highgate Talks sa náš partner Peter Varga venuje téme hranice medzi legálnym a nelegálnym podnikaním v oblasti finančného trhu a prečo je nutné, aby podnikanie v tejto oblasti bolo regulované. S tým nevyhnutne súvisia aj otázky, ako napríklad z akého dôvodu ľudia investujú do rôznych nelegálnych štruktúr pôsobiacich vo […]