Nová forma skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktorá upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Toto usmernenie prinieslo viaceré novinky, ktoré je potrebné poznať v súvislosti s vyhotovovaním transferovej dokumentácie. V prvej časti nášho “mini-seriálu” o transferovom oceňovaní sme sa venovali kritériám pre vypracovanie dokumentácie a významnosti transakcií. V druhej časti sme si posvietili na zásady […]