Platenie daní, daňové optimalizácie a iné osobitosti okolo platforiem tzv. zdieľanej ekonomiky

Odpovede od Petra Vargu na tému platenia daní, či právnej závadovosti platforiem tzv. zdieľanej ekonomiky je možné v tomto období nájsť vo viacerých článkoch v Hospodárskych novinách. My Vám prinášame časť rozhovoru s naším konateľom práve v tomto článku. Ako slovenské právo upravuje zdieľanú ekonomiku? Ktoré právne predpisy ju regulujú? Zdieľaná ekonomika ako taká nemá svoju samostatnú, […]