5 dôvodov pre prenechanie vedenia Vášho účtovníctva Highgate Group

Domov > Články a aktivity > 5 dôvodov pre prenechanie vedenia Vášho účtovníctva Highgate Group

1. Zameriavame sa na automatizáciu a digitalizáciu účtovníctva

Účtovníctvo pre malé a stredne veľké firmy, v podobe ako ho dnes na Slovensku z veľkej časti poznáme, neprežije súčasný technologický rozvoj. Našou snahou je implementovať tieto technologické novinky, a to aj preto, že znižujú celkové náklady nielen klientovi, ale aj námKlientom odporúčame vhodné aplikácie na vystavovanie faktúr, aby tie mohli byť automaticky importované do účtovného programu, vyťažujeme a snažíme sa digitalizovať. Vieme odporučiť vhodné aplikácie, ktoré pre klienta fungujú ako úložisko dát a zároveň majú integrované schvaľovacie procesy s možnosťou exportu úhrad priamo do banky. Pre spoločnosti, ktoré majú e-shop zabezpečujeme automatické importy platobných brán (napríklad cez Stripe, GoPay, PayPal, Wise alebo Revolut).

Pri niektorých našich klientoch sme sa vďaka automatizácii vedeli aj s prijatými dokumentmi dostať už na úroveň 10 – 20 centov za účtovnú položku, pričom priemerná trhová cena účtovníka je 1 euro. Už len výber vhodného fakturačného systému vie pomôcť aj pri samotnej evidencii nákladových faktúr, pričom pri efektívnom prepojení s účtovným programom vie správne zvolený fakturačný systém zabezpečiť online reporty a výstupy priamo z účtovníctva. To, či takýto priestor na automatizáciu u klienta existuje, je samozrejme individuálne. Automatizácia účtovných procesov pomáha nielen samotnému klientovi, ale aj nám, keďže znižuje objem nízko-kvalifikovanej práce, ktorá je dnes aj tak veľmi drahá, a pomáha sa tak sústreďovať na služby s vyššou pridanou hodnotou. A tie sú napríklad daňová optimalizácia, nastavovanie controllingu, účtovanie na strediská/činnosti/zákazky, pri menších firmách nahradzovanie CFO, finančné výkazníctvo a nastavovanie zautomatizovaného a efektívneho procesu fungovania.

2. Venujeme sa daňovej a odvodovej optimalizácii ako advokáti, daňoví poradcovia a účtovníci

Väčšina našich klientov na účtovníctvo (vrátane tých najmenších) využíva naše služby efektívneho nastavovania ich daňovo-odvodového zaťaženia. Optimalizovať totiž vedia nielen nadnárodné spoločnosti, ale aj stredné a menšie slovenské spoločnosti. Keďže sme aj advokáti a daňoví poradcovia, našou úlohou je hľadať také riešenia, ktoré majú potenciál byť aj obhájiteľné. Zároveň sa snažíme ukazovať klientom, v ktorých prípadoch nejaká daňovo optimalizačná technika už zasahuje do trestnoprávnej roviny.

Okrem toho, že naša advokátska kancelária je právnická firma roka v oblasti daňového práva v rokoch 2023 a 2024, k téme daňovej optimalizácie a hľadaniu legálnych techník a spôsobov organizujeme najväčšie právno-daňové konferencie na Slovensku. Posledné obdobie to boli konferencie napríklad na tieto témy: zamestnávanie živnostníkov – kde je hranica?, daňové investičné štruktúry, daňová optimalizácia pre IT a digitálne firmy alebo zamestnanecké akcie (ESOP). Zároveň máme rozsiahle skúsenosti so škálovaním podnikania do zahraničia, ako aj s legálnym využívaním zahraničných firiem vrátane tých offshorových. Poskytujeme tak právne, daňové a účtovné služby pod jednou strechou, čo má potenciál byť efektívnejšou (t.j. lacnejšou a kvalitnejšou) službou najmä vďaka synergiám.

3. Klienti na účtovníctvo využívajú tieto benefity

Prístup k najpoužívanejším právnym dokumentom

Ide o v praxi najpoužívateľnejšie právne dokumenty, ktoré tak nemusíte „googliť“ ani platiť za ich vyhotovenie iným právnym poradcom (napríklad zmluva o pôžičke, pracovná zmluva, rozhodnutie jediného spoločníka, kúpna zmluva, zmluva o prevode obchodného podielu)

75 % zľava k záznamom z našich konferencií (napríklad kedy môžete zamestnávať živnostníkov, možnosti daňovej optimalizácie, …)

Asi každého nášho klienta zaujíma, kedy môže „zamestnávať“ pracovnú silu ako živnostníkov, aké sú pokuty, ako nastaviť zmluvu s takým kontraktorom. Rovnako viacero klientov zaujíma aké možnosti daňovej optimalizácie existujú alebo ako nastaviť eventuálne zamestnanecké akcie (ESOP) u nich vo firme. Na všetky tieto témy sme organizovali obsahovo detailné konferencie, ku ktorým si viete pozrieť záznamy.

75 % alebo 100 % zľavy k online kurzom (napríklad dane a odvody pri nehnuteľnostiach, konateľská odmena, …)

Ako klient na účtovníctvo máte k dispozícii rozsiahlejšiu paletu videokurzov, ktoré prednášal Peter Varga na rôzne praktické podnikateľské témy.

Vystavovanie faktúr v Superfaktúre

Sprístupníme Vám najlepší slovenský online fakturačný systém Superfaktúra (aj do mobilu) bezplatne, kde si môžete vystavovať faktúry, evidovať nákladové faktúry, prípadne po prepojení s bankou automaticky klientom zasielať upomienky.

Konzultácie s Petrom Vargom a Tomášom Demom za 50 % cenu

Konzultáciu môžete absolvovať k rôznym podnikateľským témam ako zdaňovanie kryptomien, využívanie zahraničných spoločností, švarc systém, živnosť vs. s.r.o., zakladanie investičných fondov, zamestnanecké akcie ESOP. Témy konzultácií nájdete tu.

4. Vyčistenie účtovníctva (napríklad pre účely prevzatia od iného účtovníka alebo potenciálneho vstupu investora)

Pri nastavovaní účtovníctiev sa nevenujeme iba technologickej stránke, ale aj jeho „upratovaniu“. Častokrát k nám prichádzajú účtovníctva klientov, ktoré treba nielen nastaviť, ale aj vyčistiť. Mať transparentné účtovníctvo je dôležité nielen pre komfort majiteľov a pre potreby vyhnutia sa sankcií zo strany daňových úradov (napríklad pre nesprávne účtovanie vývojových aktivít, účtovanie na zákazky, využívanie krypto aktív), ale aj na ukážku pre investora alebo budúceho kupujúceho.

V rámci našej právno-daňovej praxe sme stáli na strane množstva kupujúcich alebo investorov, kedy práve nielen finančné/účtovné ukazovatele, ale aj administratívna (účtovná) „poriadkumilovnosť“ majiteľov spoločnosti hrali primárnu úlohu pri rozhodovaní sa, či do spoločnosti vstúpiť alebo nie.

5. Sme zanietení účtovníci a právni a daňoví poradcovia

Stačí si pozrieť Linkedin  profil nášho zakladateľa Petra Vargu a budete vedieť v koľkých právnych, daňových a účtovných témach určujeme trend na Slovensku. Sú to napríklad atraktívne témy ako „Využívanie auta na firemné účely“, „Dať si hodinky do nákladov“ alebo „Zdaňovanie ETF fondov“, o ktorých Peter Varga píše a prednáša. Okrem týchto aktivít, ako aj našich odborných konferencií, píšeme v rámci skupiny Highgate Group množstvo článkov, pomáhame štátu pripravovať lepšiu legislatívu (napríklad asistencia štátu pri vytváraní právneho prostredia pri zdaňovaní ESOPov, kryptoaktív, vytváraní investičných fondov, aplikácií superodpočtu alebo patent boxu) a edukujeme aj v oblasti automatizácie účtovníctva (viď naše konferencie, spolupráce s technologickými partnermi a články na našej stránke).

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk