Daniari neférovo neuznávajú firmám odpočty DPH a chcú od nich nemožné. Idú aj proti zásadám EÚ – Rozhovor Petra Vargu pre TREND

Domov > Články a aktivity > Daniari neférovo neuznávajú firmám odpočty DPH a chcú od nich nemožné. Idú aj proti zásadám EÚ – Rozhovor Petra Vargu pre TREND

O tom, v akých prípadoch sa stáva, že správca dane zamietne nárok na odpočet DPH a tiež, že je to v mnohých situáciách v rozpore s právom EÚ sa dočítate v rozhovore s Petrom Vargom pre TREND.

Pri daňových kontrolách, ktoré vykonávajú kontrolóri Finančnej správy (FS) SR, je v praxi z pohľadu podnikateľov častým problémom uplatnenie nároku na odpočet dane z pridanej hodnoty.

Ako upozorňuje daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax, neraz dochádza k situáciám, keď daňové úrady zamietnu podnikateľovi nárok na odpočet s odôvodnením, že osoba na faktúre podľa správcu dane nedodala potrebnú službu či tovar. To je v mnohých situáciách v rozpore s právom EÚ.

Neraz na to doplácajú zdravé firmy, ktoré v takom prípade nesú zodpovednosť aj za to, že si ich dodávateľ nevedie účtovníctvo v súlade so zákonom alebo sa stal v priebehu pár rokov nekontaktným, napríklad nepreberá zásielky od finančnej správy.

Takáto prax je však často v rozpore s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ či Ústavného súdu SR. Pochybnosti o dodávateľovi či odberateľovi v určitom reťazci dodaní sú relevantné iba na to, aby bolo možné posúdiť ich účasť na podvode – teda samé osebe ešte nemôžu viesť k zamietnutiu nároku na odpočet DPH,“ spresňuje daňový advokát z Highgate Law & Tax.

Chyby a nedôslednosť sú aj na strane firiem

Daňovník neraz napríklad nevie preukázať prepravu, ak je dodanie tovaru s ňou spojené. V takýchto prípadoch správca dane nechce uznať oslobodenie dodávky, napríklad pri dodaní tovaru do iného členského štátu a dorubí daňovníkovi daň na výstupe.

Ak sa teda chcú firmy vyhnúť nezrovnalostiam v súvislosti s DPH pri daňovej kontrole, jednou z možností je byť extrémne dôsledný. Detailne si overovať svojich dodávateľov a odberateľov, všetko dokumentovať, fotografovať, prípadne nakrúcať.

Správca dane by mal v prípade podozrenia vedieť jednoznačne preukázať, že došlo k podvodu, a to na základe dostatočne zisteného skutkového stavu a objektívnych dôkazov. Nehovoriac o tom, že v niektorých segmentoch je pre podnikateľov úplne dôsledné preverenie partnerov prakticky nemožné. Na trhu sú totiž aj firmy, ktoré majú veľmi širokú paletu dodávateľov.

Stretávame sa s prípadmi, kedy kontrolóri firme vyčítali, že jej subdodávateľ nemal žiadnych zamestnancov, a teda nie je možné vierohodne dokázať, kto v skutočnosti dodal predmetnú službu. Nie je však silách podnikateľa ísť do takýchto detailov. A keby to chcel robiť, extrémne by sa zvýšili jeho náklady na podnikanie,“ objasňuje daňový advokát Peter Varga.

Celý článok si môžete prečítať na stránke https://www.trend.sk/financie/daniari-neferovo-neuznavaju-firmam-odpocty-dph-chcu-nich-nemozne-idu-aj-proti-zasadam-eu.

Zdroj: KULLOVÁ, Z.: Daniari neférovo neuznávajú firmám odpočty DPH a chcú od nich nemožné. Idú aj proti zásadám EÚ. In: TREND, 6.3.2023. Dostupné na https://www.trend.sk/financie/daniari-neferovo-neuznavaju-firmam-odpocty-dph-chcu-nich-nemozne-idu-aj-proti-zasadam-eu

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk