Daňové kontroly a ochrana firemného a súkromného majetku

Domov > Články a aktivity > Daňové kontroly a ochrana firemného a súkromného majetku

Náš partner, Peter Varga, poskytol rozsiahlejší rozhovor pre časopis FORMEN k téme ochrany firemného a súkromného majetku. Nielen v súvislosti s invazívnymi daňovými kontrolami a, žiaľ, často nelogickými závermi správcov dane, je táto téma aktuálna. Treba si uvedomiť, že prax nielen daňových úradov, ale aj iných štátnych orgánov je často svojvoľná a nepredvídateľná (viac k téme svojvoľnosti správcov dane pri daňových kontrolách nájdete tu). A aj za relatívne malé prehrešky obchodnej spoločnosti môže dôjsť k uloženiu trestu prepadnutia majetku samotného vlastníka tejto obchodnej spoločnosti. Aj preto sa dnes stáva úplným štandardnom, že podnikatelia svoje podnikanie a aktivity diverzifikujú nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska právnej ochrany. Ak Vás táto téma zaujíma, prečítajte si rozhovor.

https://docs.google.com/viewer?url=https://highgate.sk/wp-content/uploads/2021/04/ochrana.pdf&embedded=true

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk