Dvojité zdanenie pri platbe kryptom. Peter Varga a Vladimíra Mačuhová prednášali na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov

Domov > Články a aktivity > Dvojité zdanenie pri platbe kryptom. Peter Varga a Vladimíra Mačuhová prednášali na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov

Výška zdanenia (a zdravotných odvodov) nie je jediný hlavný problém neefektívnej daňovej legislatívy na Slovensku. Týmto problémom je aj hrozba dvojitého zdanenia pri prijímaní odplát za poskytnutie tovarov a služieb v krypte. Zákon o dani z príjmov sa pri mechanickom výklade zdá byť jednoznačný a iný ako mechanický výklad sa javí byť ťažko aplikovateľný. Keďže sa téme krypto aktív venujeme veľmi intenzívne, prevádzkujeme napríklad aj krypto platformu www.cryptotaxlaw.sk. Naši poradcovia Peter Varga a Vladimíra Mačuhová prednášali na ostatných metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov práve túto tému. Prednášky sa okrem cca 250 daňových poradcov zúčastnili aj predstavitelia štátu, takže sme mali veľké očakávania od odbornej úrovne.

Problém dvojitého zdanenia pri platbách za tovary a služby kryptom je reálnym problémom. Riešenie nie je možné jednoducho hľadať v zákone o dani z príjmov a nie je možné ho ani automaticky očakávať od aplikácie akejsi ad hoc spravodlivosti pri zdaňovaní (t.j. nie je tam dvojité zdanenie, lebo to je nespravodlivé). Jednoducho, ak daňovník za dodanie tovaru alebo služby obdrží ako odplatu krypto aktívum, hrozí, že správca dane nebude vedieť tomuto krypto aktívu pripísať vstupnú cenu.

V praxi sa stretávame s viacerými možnosťami niektorých poradcov ako sa tomuto fenoménu vyhnúť. Ešte viac poradcov však ani nevie, že takýto problém existuje. Práve touto prednáškou sme sa preto usilovali o zverejnenie tohto problému na vysoko odbornej úrovni pred relevantným publikom. Sme veľmi radi, že prednášky sa zúčastnili aj relevantní predstavitelia Ministerstva financií SR s ktorými sme rozsah tohto problému a potenciálne možnosti nápravy mohli diskutovať.

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk