Early Birds

Konferencia o krypte

Unikátna konferencia o regulácii a zdaňovaní krypta a implementácii v investičných štruktúrach
Days
Hours
Minutes
Seconds
The conference has already started.

Date: 24. 10. 2024

Venue: Radisson Blu Carlton Hotel

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Conference Konferencia o krypte

Information about the conference

About the conference

About the conference

Nielen nariadenie MiCA, ktoré bude účinné pre jednotlivé subjekty na trhu s kryptoaktívami postupne od leta 2024 a s prechodným obdobím až do leta 2026, ale aj viaceré ďalšie legislatívne počiny prijaté v poslednom období vytvárajú kompletne novú a zaujímajú regulačnú a daňovú infraštruktúru popri už existujúcich investičných štruktúrach. Ide najmä o zmeny a výzvy v oblastiach tokenizácie cenných papierov (a eventuálne aj iných aktív), investovania prostredníctvom kryptoaktív, emisií rôznych druhov tokenov, zbierania a výmeny informácií pre účely AML alebo daní a zdaňovania na Slovensku a možnosti presunu aktivít z regulačného, ako aj daňového hľadiska do zahraničia.

Zároveň, táto, v poslednú dobu relatívne akcelerovaná tvorba regulačno-daňového rámca pre investičnú infraštruktúru v oblasti kryptoaktív vytvára dnes oveľa legitímnejší priestor pre účastníkov trhu dopytovať sa na pripravenosť a zvyšovať svoje očakávania nielen od finančných inštitúcií, ale aj od Národnej banky Slovenska, Burzy cenných papierov v Bratislave a Centrálneho depozitára cenných papierov.

Po úspešnej regulačno-daňovej konferencii na tému vytvárania investičných štruktúr pri nehnuteľnostiach sme sa aj preto rozhodli zorganizovať podobnú konferenciu, tentokrát zameranú na kryptoaktíva. Jej ambíciou je byť jediným miestom, ktoré zhromaždí všetky relevantné právne, regulačné, daňové a praktické odpovede pri využívaní kryptoaktív v investičných štruktúrach.

SPEAKERS

Schedule

Konferencia o krypte

Kúpiť lístok
24. 10.
2024
08:00 - 08:45
45 min

Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel

08:45 - 09:00
15 min

Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri využívaní kryptoaktív v rámci investičných štruktúr

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

09:00 - 10:15
75 min

Podnikanie a investovanie v krypte – právna, daňová, účtovná a regulačná infraštruktúra

Speaker: Peter Varga (Highgate Group), Roman Baranec (Highgate Group)

 • Základná legislatívna infraštruktúra (nariadenie MiCA, TFR, DLT nariadenie, DORA, automatická výmena daňových informácií, DPH, AML);
 • Zakladanie krypto fondov – regulačné a daňové aspekty;
 • Tokenizovanie cenných papierov a regulačný rámec;
 • Problematické body dane z príjmov, DPH a účtovníctva (iné ako vysoké zdanenie na úrovni FO pri predaji);
 • Získavanie kapitálu pre krypto projekty – regulačné a daňové aspekty;
 • Iné investičné štruktúry, ktoré je možné pri krypte realizovať a aká je ich regulácia a obmedzenia.
10:15 - 10:30
15 min

Networking break

10:30 - 11:00
30 min

Kľúčové aspekty licenčného procesu NBS

Speaker: Peter Pénzeš (NBS)

 • Najčastejšie výzvy pri získavaní licencie a ako sa na ne pripraviť;
 • Efektívne využitie informačných zdrojov pre úspešné získanie licencie;
 • Míľniky licenčného konania;
 • Licencia ako vstupná brána na cestu regulovaného podnikania.
11:00 - 12:00
60 min

Krypto a výzvy pre spoločnosti vo finančnom sektore – panelová diskusia

Speaker: Peter Varga (Highgate Group), Daniel Gašpar (Crowdberry), Ivana Senderáková (Tatra banka a.s.)

 • Banky a krypto – mení nariadenie MiCA sentiment finančných inštitúcií vo vzťahu ku klientom, ktorí obchodujú s kryptoaktívami?
 • Aké regulačné a daňové výzvy sú spojené s podnikaním v krypte pre finančné inštitúcie?
 • Budú banky chcieť spadať pod nariadenie MiCA a poskytovať služby kryptoaktív alebo realizovať emisie tokenov?
 • Tokenizovanie cenných papierov a iných aktív – akú máme infraštruktúru na Slovensku?
 • Využívanie finančných sprostredkovateľov pri distribúcii.
12:00 - 13:00
60 min

Obedová prestávka

Konferencia o krypte - 2. časť 12:00 - 21:00

Kúpiť lístok
13:00 - 13:15
15 min

Quo vadis – kryptoaktíva. Máme považovať kryptoaktíva za relevantnú inštitucionálnu investičnú alternatívu pre retail? – Key note speach

Speaker: Juraj Forgács (Fumbi)

13:15 - 14:15
60 min

Ako sa trh pripravuje na nariadenie MiCA?

Speaker: Juraj Forgács (Fumbi) , Radim Kozub (Blockchain Legal), Peter Varga (Highgate Group)

 • Je z pohľadu retail investora lepšie/horšie, ak je obsluhovaný subjektom podliehajúcim regulácii MiCA?
 • S akými nákladmi je potrebné počítať pri získaní licencie a samotným fungovaním v regulovanom režime?
 • V čom je Slovensko popredu a v čom zaostáva v súvislosti s reguláciou a prístupom ku kryptoaktívam?
 • Oplatí sa ísť do Čiech z regulačného alebo daňového hľadiska?
 • Krypto a finančné sprostredkovanie podľa MiCA - nové nečakané výzvy.
14:15 - 14:30
15 min

Networking break

14:30 - 15:15
45 min

Zdaňovanie krypta a daňová optimalizácia

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Aké základné optimalizačné možnosti existujú na zníženie daňovej/odvodovej povinnosti pri kryptoaktívach?
 • Je možné si „len tak“ v zahraničí založiť spoločnosť a využívať ju pre účely optimalizácie? Koľko také riešenia stoja a ktoré krajiny môžu byť preferované?
 • Výmena informácií ohľadom príjmov z kryptoaktív a praktické a daňové riziká a výzvy optimalizačných štruktúr;
 • Zmena daňovej rezidencie – je to naozaj také jednoduché, ako sa prezentuje v niektorých marketingových zdrojoch?
15:15 - 16:15
60 min

Kryptoaktíva, trackovanie podvodov a prístup Finančnej spravodajskej jednotky – panelová diskusia

Speaker: Andrej Coplák (Blockmate)

 • Skúsenosti s podvodmi pri kryptoaktívach;
 • Súčasná prax Finančnej spravodajskej jednotky;
 • Možnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti spojenej s kryptoaktívami.
16:15 - 16:30
15 min

Networking break

16:30 - 17:30
60 min

Setting up companies abroad for crypto purposes - perspectives from the UAE, Cyprus, Gibraltar and the Czech Republic - panel discussion

Speaker: Peter Howitt (Ramparts), Rajiv Kumar Singh (Acclime) , Petros Rialas (TOTALSERVE), Michal Hanych (smpl_)

 • Popis jednotlivých daňových režimov v predmetných jurisdikciách;
 • Popis jednotlivých regulačných režimov pri kryptoaktívach v predmetných jurisdikciách;
 • Prečo sú tieto jurisdikcie populárne a pre koho?
 • Odhad nákladov;
 • Analýza jednotlivých zahraničných možností v kontexte obmedzení vyplývajúcich zo slovenskej a európskej legislatívy.
17:30 - 21:00
210 min

Networking pri vybranej vínnej kolekcii

SHEET

Early Birds -40% zľava

138 € + DPH

230 € + DPH

1. časť konferencie (8:00 - 13:00)

Dátum: 24.10.2024
Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 8:45 – 13:00

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Add to cart

Early Birds -40% zľava

138 € + DPH

230 € + DPH

2. časť konferencie (12:00 - 21:00)

Dátum: 24.10.2024
Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 12:00 – 17:30

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Add to cart

Early Birds -40% zľava

201 € + DPH

335 € + DPH

Celá konferencia 8:00 - 21:00

Dátum: 24.10.2024
Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel
 • Neobmedzený vstup na prednášky počas celého dňa

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Add to cart

CONFERENCE ORGANISER

OUR PREVIOUS CONFERENCES

TAKING PHOTOGRAPHS AND VIDEO RECORDINGS OF THE CONFERENCE

Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, ID No.: 51 477 262; will rely on its legitimate interest under Article 6(1)(f) of the GDPR to make photo and video documentation of interesting moments of the conference and its participants, which may subsequently be used for the purposes of marketing activities and promotion of the company.

Although the production of the above documentation is not subject to the consent of the participant, we respect your possible disinterest in having your person photographed. In this case, please inform one of our hostesses during registration or send us your request to info@highgate.sk.

For more information about the processing of your personal data, please visit the Personal Data Processing Notice section of our website.