Konferencia o krypte

Unikátna konferencia o regulácii a zdaňovaní krypta a implementácii v investičných štruktúrach
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd
Konferencia sa už uskotočnila.

Dátum: 16.10.2024

Miesto podujatia: Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Konferencia Konferencia o krypte

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

Nielen nariadenie MiCA, ktoré bude účinné pre jednotlivé subjekty na trhu s kryptoaktívami postupne od leta 2024 a s prechodným obdobím až do leta 2026, ale aj viaceré ďalšie legislatívne počiny prijaté v poslednom období vytvárajú kompletne novú a zaujímajú regulačnú a daňovú infraštruktúru popri už existujúcich investičných štruktúrach. Ide najmä o zmeny a výzvy v oblastiach tokenizácie cenných papierov (a eventuálne aj iných aktív), investovania prostredníctvom kryptoaktív, emisií rôznych druhov tokenov, zbierania a výmeny informácií pre účely AML alebo daní a zdaňovania na Slovensku a možnosti presunu aktivít z regulačného, ako aj daňového hľadiska do zahraničia.

Zároveň, táto, v poslednú dobu relatívne akcelerovaná tvorba regulačno-daňového rámca pre investičnú infraštruktúru v oblasti kryptoaktív vytvára dnes oveľa legitímnejší priestor pre účastníkov trhu dopytovať sa na pripravenosť a zvyšovať svoje očakávania nielen od finančných inštitúcií, ale aj od Národnej banky Slovenska, Burzy cenných papierov v Bratislave a Centrálneho depozitára cenných papierov.

Po úspešnej regulačno-daňovej konferencii na tému vytvárania investičných štruktúr pri nehnuteľnostiach sme sa aj preto rozhodli zorganizovať podobnú konferenciu, tentokrát zameranú na kryptoaktíva. Jej ambíciou je byť jediným miestom, ktoré zhromaždí všetky relevantné právne, regulačné, daňové a praktické odpovede pri využívaní kryptoaktív v investičných štruktúrach.

SPEAKRI

Harmonogram

Konferencia o krypte

Kúpiť lístok
16.10.
2024
08:00 - 08:45
45 min

Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Miesto: Grand Hotel River Park

08:45 - 09:00
15 min

Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri využívaní kryptoaktív v rámci investičných štruktúr

09:00 - 10:15
75 min

Podnikanie a investovanie v krypte – právna, daňová, účtovná a regulačná infraštruktúra

 • Základná legislatívna infraštruktúra (nariadenie MiCA, TFR, DLT nariadenie, DORA, automatická výmena daňových informácií, DPH, AML);
 • Zakladanie krypto fondov – regulačné a daňové aspekty;
 • Tokenizovanie cenných papierov a regulačný rámec;
 • Problematické body dane z príjmov, DPH a účtovníctva (iné ako vysoké zdanenie na úrovni FO pri predaji);
 • Získavanie kapitálu pre krypto projekty – regulačné a daňové aspekty;
 • Iné investičné štruktúry, ktoré je možné pri krypte realizovať a aká je ich regulácia a obmedzenia.
10:15 - 11:00
45 min

Networking break

10:30 - 11:00
30 min

Konania pred NBS podľa nariadenia MiCA

 • Priebeh konania pred NBS a jej prístup;
 • Zdroje relevantných informácií uľahčujúcich záujemcom získať licenciu;
 • Požiadavky, ktoré kladie NBS na regulované subjekty.
11:00 - 12:00
60 min

Krypto a výzvy pre spoločnosti vo finančnom sektore – panelová diskusia

Moderátor: Peter Varga (Highgate Group), Daniel Gašpar (Crowdberry)

 • Banky a krypto – mení nariadenie MiCA sentiment finančných inštitúcií vo vzťahu ku klientom, ktorí obchodujú s kryptoaktívami?
 • Aké regulačné a daňové výzvy sú spojené s podnikaním v krypte pre finančné inštitúcie?
 • Budú banky chcieť spadať pod nariadenie MiCA a poskytovať služby kryptoaktív alebo realizovať emisie tokenov?
 • Tokenizovanie cenných papierov a iných aktív – akú máme infraštruktúru na Slovensku?
12:00 - 13:00
60 min

Obedová prestávka

Konferencia o krypte - 2. časť 12:00 - 21:00

Kúpiť lístok
13:00 - 13:15
15 min

Quo vadis – kryptoaktíva. Máme považovať kryptoaktíva za relevantnú inštitucionálnu investičnú alternatívu pre retail? – Key note speach

Moderátor: Juraj Forgács (Fumbi)

13:15 - 14:15
60 min

Ako sa trh pripravuje na nariadenie MiCA?

Moderátor: Juraj Forgács (Fumbi)

 • Je z pohľadu retail investora lepšie/horšie, ak je obsluhovaný subjektom podliehajúcim regulácii MiCA?
 • S akými nákladmi je potrebné počítať pri získaní licencie a samotným fungovaním v regulovanom režime?
 • V čom je Slovensko popredu a v čom zaostáva v súvislosti s reguláciou a prístupom ku kryptoaktívam?
14:15 - 14:30
15 min

Networking break

14:30 - 15:15
45 min

Zdaňovanie krypta a daňová optimalizácia

 • Aké základné optimalizačné možnosti existujú na zníženie daňovej/odvodovej povinnosti pri kryptoaktívach?
 • Je možné si „len tak“ v zahraničí založiť spoločnosť a využívať ju pre účely optimalizácie? Koľko také riešenia stoja a ktoré krajiny môžu byť preferované?
 • Výmena informácií ohľadom príjmov z kryptoaktív a praktické a daňové riziká a výzvy optimalizačných štruktúr;
 • Zmena daňovej rezidencie – je to naozaj také jednoduché, ako sa prezentuje v niektorých marketingových zdrojoch?
15:15 - 16:15
60 min

Kryptoaktíva, trackovanie podvodov a prístup Finančnej spravodajskej jednotky – panelová diskusia

Moderátor: Andrej Coplák (Blockmate)

 • Skúsenosti s podvodmi pri kryptoaktívach;
 • Súčasná prax Finančnej spravodajskej jednotky;
 • Možnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti spojenej s kryptoaktívami.
16:15 - 16:30
15 min

Networking break

16:30 - 17:30
60 min

Setting up companies abroad for crypto purposes - perspectives from the UAE, Cyprus, Gibraltar and the Czech Republic - panel discussion

Moderátor: Ravi Viroomal (RAMPARTS), Rajiv Kumar Singh (Acclime)

 • Popis jednotlivých daňových režimov v predmetných jurisdikciách;
 • Popis jednotlivých regulačných režimov pri kryptoaktívach v predmetných jurisdikciách;
 • Prečo sú tieto jurisdikcie populárne a pre koho?
 • Odhad nákladov;
 • Analýza jednotlivých zahraničných možností v kontexte obmedzení vyplývajúcich zo slovenskej a európskej legislatívy.
17:30 - 21:00
210 min

Networking pri vybranej vínnej kolekcii

LÍSTOK

Super Early Birds -60% zľava do 30. 6. 2024

92 € + DPH

230 € + DPH

1. časť konferencie (8:00 - 13:00)

Dátum: 16.10.2024
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 8:45 – 13:00

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Pridať do košíka

Super Early Birds -60% zľava do 30. 6. 2024

92 € + DPH

230 € + DPH

2. časť konferencie (12:00 - 21:00)

Dátum: 16.10.2024
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Vstup na prednášky vo zvolenej časti – 12:00 – 17:30

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Pridať do košíka

Super Early Birds -60% zľava do 30. 6. 2024

134 € + DPH

335 € + DPH

Celá konferencia 8:00 - 21:00

Dátum: 16.10.2024
Miesto: Grand Hotel River Park
 • Neobmedzený vstup na prednášky počas celého dňa

 • Občerstvenie

 • Spoločný networking obed

 • Networking pri vybranej vínnej kolekcii v čase od 17:30

 • Obmedzený počet lístkov

Pridať do košíka

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE

PARTNERI KONFERENCIE

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.