Konferencia o právnej a daňovej optimalizácii pre technologické firmy

Domov > Články a aktivity > Konferencia o právnej a daňovej optimalizácii pre technologické firmy

V novembri sme zorganizovali v bratislavskom hoteli Marriott veľkú podnikateľskú konferenciu venujúcu sa právnym a daňovým témam podnikateľov z praktického hľadiska. Konferencia bola určená najmä technologickým spoločnostiam. Konferencie sa zúčastnilo takmer 150 ľudí a to predovšetkým majiteľov a zamestnancov technologických spoločností, advokátov, daňových poradcov ako aj predstaviteľov štátu.

Relatívne dôverne tak poznáme súvisiace reálie tohto segmentu. Či už je to téma daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora, zakladanie holdingu, automatizované účtovanie, ESOP, právne, praktické a daňové nástrahy škálovania businessu do zahraničia alebo fungovanie s kryptom, všetko sú to témy, s ktorými sa v praxi stretávame.

Aj z toho dôvodu sme vnímali, že práve táto konferencia môže mnohým podnikateľom pomôcť nasmerovať v náročnej spleti komplexnejších slovenských ako aj zahraničných daňových a právnych otázok. Rovnako aj mala napomôcť k lepšiemu pochopeniu pohľadu investora alebo potenciálneho kupujúceho pri exite spoločnosti.

Predaj spoločnosti alebo vstup investora :

 • Aké sú základné situácie a typy vstupu investora do spoločností?
 • Aké sú kľúčové motivácie a oblasti záujmu investora a majiteľa spoločnosti?
 • Na čo by sa mala IT firma sústrediť, aby sa podarilo maximalizovať benefity investície pre firmu a majiteľa spoločnosti?
 • Štruktúrovane transakcie a príslušné daňové dopady z pohľadu dane z príjmov (napr. daňové zaťaženie cez slovenskú vs. zahraničnú holdingovú spoločnosť);
 • Skúsenosti z transakcií;

Relevantné finančné ukazovatele pri predaji firmy alebo vstupe investora :

 • Čo v účtovníctve zaujíma investora alebo kupujúceho?
 • Riziká spojené s nesprávnym účtovaním;
 • Kapitalizácia spoločnosti;
 • Skúsenosti z transakcií;

Zahraniční IT dodávatelia a práca “z Bali” :

 • Zrážkové dane pri vyplácaní zahraničných dodávateľov;
 • Práca z „Bali“ – daňové a odvodové súvislosti;
 • Nastavenie zmluvnej dokumentácie;

ESOP – Best practice :

 • Aké formy akcií a opcií môžu slovenské firmy ponúknuť svojim zamestnancom?
 • Právne a praktické súvislosti;
 • Daňové a odvodové súvislosti;
 • Cezhraničná štruktúra a skúsenosti z praxe;

Fungovanie v krypte :

 • Prijímanie odplaty a vyplácanie dodávateľov v krypte;
 • Typy krypto projektov (emisie tokenov, správa, poradenstvo, komunitný token,…) a regulačné a daňové aspekty;
 • Účtovné a daňové úskalia na Slovensku a best practice pri odchode zo Slovenska;
 • Skúsenosti z praxe;

Škálovanie podnikania v IT do zahraničia :

 • Musím mať v zahraničí firmu v rôznych podnikateľských situáciách?
 • Vznik stálej prevádzkarne, DPH režimy, zrážkové dane;
 • Firma v offshore jurisdikcii z právneho, daňového a praktického pohľadu;
 • Holding v zahraničí – výhody a nevýhody;
 • Požiadavky investorov na zahraničnú štruktúru;
 • Ochrana súkromného majetku majiteľa v kontexte politickej situácie na Slovensku;
 • Transferové oceňovanie;

Softvérové zmluvy :

 • Rámcové, alebo jednorazové zmluvy;
 • Waterfall vs. agilný vývoj SW;
 • Licenčné podmienky;
 • Záruky a zodpovednosť za vady SW;
 • Problematické ustanovenia – skúsenosti z praxe;

Štrukturovanie podnikania do USA :

 • Ako je najlepšie vstúpiť na trh v USA;
 • Kde je možné získať nejakú pomoc/informácie/granty?
 • Aké je daňové a administratívne zaťaženie?
 • Ako si vybrať správneho právnika a účtovníka?
 • Ako sa dostať do obzoru investorom/fondom?
 • V ktorom štáte sú najlepšie podmienky na vstup do americký trh?

Daňová optimalizácia pre digitálne a IT firmy :

 • Holdingová štruktúra – ochrana majiteľa;
 • Patent Box a Superodpočet – ako niektoré IT firmy nemusia na Slovensku platiť daň z príjmov;
 • Iné daňové a odvodové typy a skúsenosti z praxe;
 • Kedy je daňová optimalizácia už trestným činom;

Švarc systém :

 • Daňovo-odvodové implikácie a výpočty;
 • Dopad u zamestnancov na dávky zo sociálneho poistenia (materské, dôchodok, PN,…);
 • Aký dopad má zmena na živnosť na dôchodok živnostníka?
 • Analýza súdnych rozhodnutí, ktoré sa témou zaoberali;
 • Prax správcov dane a inšpektorátov práce;
 • Trestnoprávna zodpovednosť;
 • Nastavenie zmlúv s kontraktormi;

Relevantné finančné ukazovatele pri predaji firmy alebo vstupe investora :

 • Čo v účtovníctve zaujíma investora alebo kupujúceho?
 • Riziká spojené s nesprávnym účtovaním;
 • Kapitalizácia spoločnosti;
 • Skúsenosti z transakcií;

Množstvo tém a mnoho otázok od účastníkov konferencie. Firmy zaujímali najmä témy okolo ESOP, daňových optimalizácií alebo predaja spoločnosti. Mnoho účastníkov však ostalo až do konca, aby si vypočulo aktuálnu prax v súvislosti s tzv. švarc systémom (t.j. zamestnávanie živnostníkov).

Na obsah a organizáciu konferencie sme dostali množstvo pozitívnej spätnej väzby. Veľmi nás preto teší, že sa po konferencii o zakladaní investičných fondov, aj táto konferencia vydarila.

https://docs.google.com/viewer?url=https://highgate.sk/wp-content/uploads/2022/11/referencie.pdf&embedded=true

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk