Manuálne vedenie účtovníctva a neefektívny daňovo-odvodový systém stále komplikujú fungovanie malých a stredne veľkých firiem – rozhovor pre Trend

Domov > Články a aktivity > Manuálne vedenie účtovníctva a neefektívny daňovo-odvodový systém stále komplikujú fungovanie malých a stredne veľkých firiem – rozhovor pre Trend

Keďže v rámci Highgate group poskytujeme účtovné služby najmä menším podnikateľom, Peter Varga v rozhovore pre týždenník Trend načrtol niekoľko aktuálnych problémov, ktoré stále významne deformujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Jedným z nich je aj manuálne účtovanie, ktoré ho neprimerane predražuje.

Aj napriek tomu, že prichádza rok 2021, stále sa stretávame s tým, že niektorí účtovníci manuálne nahadzujú niektoré dáta do účtovných softvérov a to napriek existencii spôsobov ako tieto dáta štruktúrovane do príslušného účtovného softvéru importovať. Highgate Group je účtovná spoločnosť, ktorá nikdy nebude vyvíjať vlastný účtovný alebo vyťažovací softvér. Nielen že to nie je v našich silách, nie je to ani v našej pôsobnosti. Našou úlohou pri účtovníctve je byť poradcom a analytikom, ak treba, ale častokrát hlavne „čistíme bordel“, ak do firmy má niekto nahliadnuť (napríklad banka, investor, kupujúci) alebo má klient divokejšie podnikanie a/alebo návyky.

Našou úlohou je tiež klientom radiť pri ochrane majetku, daňovej a odvodovej optimalizácií, nastavení zmlúv, zastupovaní pred investormi, fakturácií do vlastnej spoločnosti, atď. (zoznam niektorých tém, ktorým sa venujeme nájdete na našej vzdelávacej platforme). Chceme byť klientom ich plnohodnotný právny, daňový, odvodový a účtovný poradca. Nie je našou úlohou preto vyvíjať technické riešenia.

A tak to má byť.


A ak chceme, aby naši klienti neplatili neprimerane veľa za účtovníctvo v pomere k ich tržbám, je našou úlohou tiež pôsobiť ako konzultant, ktorý jednotlivé štandardné technické riešenia pozná a vie v ich spleti nájsť ideálne riešenie pre konkrétneho klienta. V tejto súvislosti treba brať do úvahy, že pre väčšinu menších firiem predstavuje vedenie účtovníctva iba nevyhnutnú zákonnú povinnosť bez pridanej hodnoty. Ultimátnym cieľom je tak, aby klient neplatil za manuálne účtovanie. Aj preto, hlavne pri eshopoch, vieme poskytnúť významne nižšie ceny za vedenie účtovníctva ako je trhový štandard.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk