Peter Varga a jeho krátke vyjadrenie pre Hospodárske noviny k auditom

Domov > Články a aktivity > Peter Varga a jeho krátke vyjadrenie pre Hospodárske noviny k auditom

Vďaka „Sulíkovmu kilečku“ sa povinnosť auditu bude týkať menej spoločností. V roku 2020 (pre účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1.1.2020) túto povinnosti mali podnikatelia, ktorí spĺňali aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur;
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

V roku 2021 sa tieto kritéria zvýšujú nasledovne:

  • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur;
  • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.

A od roku 2022 sa audit bude týkať iba podnikateľov, ktorí spĺňajú aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur;
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

Aký má na tieto zmeny názor náš zakladateľ Peter Varga? Nájdete nižšie.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk