Peter Varga o daňovej optimalizácii pre vzdelávaciu spoločnosť ESEMINARE

Domov > Články a aktivity > Peter Varga o daňovej optimalizácii pre vzdelávaciu spoločnosť ESEMINARE

Keďže téma daňovej optimalizácie je doménou Highgate Group, okrem vlastných konferencií a workshopov, sa Peter Varga zúčastňuje aj rôznych prednášok pre odborné organizácie. Tak to bolo aj v prípade nedávnej prednášky Petra Vargu pre Eseminare ohľadom daňovej optimalizácie, ktorá sa konala v novembri 2023.

Daňová optimalizácia je mýtickou témou. Pri diskutovaní o nej a eventuálnej praktickej realizácií je však potrebné pamätať na zákonné limity, v ktorých sa musí pohybovať. Nie je možné si totiž založiť firmu v Maďarsku a využívať nižšie zdanenie bez toho, aby pre to neexistoval nejaký iný ako daňový dôvod a zároveň samotné premiestňovanie ziskov do Maďarska nemá relevantné opodstatnenie. V opačnom prípade (najmä pri nejakých fiktívnych faktúrach) to môže napĺňať znaky až trestného činu skrátenia dane a poistného.  

V niektorých daňovo-optimalizačných schémach totiž môže daňovník prekročiť hranicu a dostať sa tak do trestnoprávnej roviny. Aj z dôvodu predchádzania takýmto rizikám je dôležité akúkoľvek daňovú optimalizáciu a súvisiace schémy nastavovať s ohľadom aj na právne aspekty a neuspokojovať sa iba s daňovým poradenstvom.

V niektorých daňovo-optimalizačných schémach totiž môže daňovník prekročiť hranicu a dostať sa tak do trestnoprávnej roviny. Aj z dôvodu predchádzania takýmto rizikám je dôležité akúkoľvek daňovú optimalizáciu a súvisiace schémy nastavovať s ohľadom aj na právne aspekty a neuspokojovať sa iba s daňovým poradenstvom.

Tému daňovej optimalizácie sme rozobrali aj v rámci našich online školení, ktoré sú dostupné tu:

„Zaplatenie dovolenky firemnou kartou“ – čo na to právo a dane? – 2021

V podnikateľskej praxi je stále fenoménom využívať firemné peniaze alebo iný majetok na súkromné účely…

Prekročenie obratu na DPH – právne a daňové riziká – 2020

Točenie neDPH firiem môže mať aj trestnoprávne implikácie..


Daňová optimalizácia ako hlavný účel?

V daňovej praxi existuje viacero situácií, kedy je dôležité pre obhájenie určitej daňovej pozície mať racionálne zdôvodnenie pre daný úkon. Častokrát sa hovorí o tzv. hlavnom účele. V opačnom prípade môže správca dane považovať transakciu alebo úkon za účelovú t. j. zneužitie práva a daňovníka dodaniť.

Avšak sú situácie, kedy hlavným účelom môže byť získanie daňovej výhody (napríklad uprednostnenie živnosti pred SRO), ale nejde o zneužitie práva, lebo daný krok neodporuje účelu zákona.

Ak Vás téma agresívnej daňovej optimalizácie zaujíma bližšie odporúčame si prečítať zaujímavé prípady, ktorým sme sa v tejto súvislosti venovali:

Naozaj spáchal Andrej Kiska ako konateľ KTAG trestný čin? Daňovo – právna analýza

Určiť či je konkrétna daňová optimalizácia legálna alebo môže byť sankcionovaná…

Akvizičný úver a agresívna daňová optimalizácia

Na prednáškach a pri stretnutiach s klientmi často spomíname typ daňovej optimalizácie, ktorá síce nie je nelegálna, ale takisto nie je legálna. Zjednodušene,…Prednáška o daňovej optimalizácii

Okrem týchto tém sa Peter Varga v rámci prednášky sústreďoval na rôzne legálne a legitímne daňové a právne technicky, ktoré štandardne vedú k zníženiu daňového a/alebo odvodového zaťaženia. K tejto téme sme zorganizovali aj viaceré konferencie, prednášame na rôznych fórach a píšeme odborné články

Záznam z našej konferencie na tému daňovej optimalizácie nájdete tu:

Daňová optimalizácia pre IT firmy – 2022

Záznam z 80 minútovej prednášky z našej konferencie o právnej a daňovej optimalizácie pre technologické firmy, ktorú sme organizovali…

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk