Peter Varga prednášal o krypte a DPH na pôde Slovenskej komory daňových poradcov

Domov > Články a aktivity > Peter Varga prednášal o krypte a DPH na pôde Slovenskej komory daňových poradcov

Peter Varga prednášal počas tradične konajúcich sa metodických dní na pôde Slovenskej komory daňových poradcov o DPH a krypto-aktívach. Podujatia sa okrem približne 200 daňových poradcov a ostatnej verejnosti zúčastnili aj predstavitelia finančnej správy a Ministerstva financií SR. Išlo azda o prvú prednášku v takejto forme a na takomto fóre k tejto dynamicky sa rozvíjajúcej a komplexnej téme vôbec. 

Téma DPH a krypto je prvým judikátom Súdneho dvora EÚ v oblasti krypta v prípade Hedqvist významne sprofanovaná. V širšej verejnosti sa totiž podnikanie s kryptom považuje sa „nepodliehajúce DPH“ práve vďaka spomínanému rozhodnutiu z roku 2015. Oblasť krypto-aktív sa však neustále mení a pridáva do svojej komplexnosti nové a nové prvky. Toto rozhodnutie tak nie je možné v dnešných rozšírených praktických reáliách aplikovať na akékoľvek vzťahy v oblasti krypta. 

Už len v našej právnej a daňovo-účtovnej praxi sme sa stretli s viacerými projektmi, kde takéto zjednodušenie vôbec neprichádza do úvahy. Hovoríme napríklad o:  

  • ITO s investičnou zložkou emitovaných tokenov;
  • STO s úžitkovou zložkou emitovaných tokenov;
  • službách sprostredkovania poskytované výmennými platformami;
  • ťažbe krypto-aktív;
  • službách digitálnej peňaženky;
  • dodávkach tovarov/služieb uhrádzaných v krypte.

A tu práve môžu byť DPH aspekty kľúčové v rozhodovaní sa o štruktúre alebo jurisdikcii konkrétneho projektu. Už len pri tradičnej emisii tzv. úžitkových tokenov predávaných v cene vyššej ako je reálna hodnota predmetnej služby/tovaru (t.j. utility) môže mať nesprávne nastavený DPH režim emisie fatálne dopady na uskutočniteľnosť/ziskovosť projektu

Prednášky sa zúčastnili aj zástupcovia finančnej správy a Ministerstva financií SR, čo zákonite zvýšilo legitimitu výstupov z prednášky. DPH je oblasťou značne harmonizovanou právom Európskej únie. A preto akékoľvek výstupy alebo závery k danej téme je možné vnímať ako aplikovateľné aj v iných jurisdikciách Európskej únie. 

Z predmetnej prednášky nie je dostupný záznam. V prípade otázok nás však neváhajte kontaktovať. 

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk