Peter Varga v rozhovore v TA3 o regulácii a daniach pri NFT

Domov > Peter Varga v rozhovore v TA3 o regulácii a daniach pri NFT

NFT sú z hľadiska aj súčasnej regulácie multidisciplinárny fenomén. Zasahujú dokonca oveľa väčší záber ako virtuálne meny a to nielen v daňovej, ale aj právnej a regulačnej oblasti. Peter Varga v rozhovore pre TA3 poskytol rýchly exkurz do základných myšlienkových vstupov pri uchopovaní NFT z regulačného hľadiska.

Celé video si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Téme NFT (aj celého krypta z pohľadu daní a práva) sa venujeme celkom intenzívne na našej platforme nielen v komerčnej oblasti nášho právneho, daňového a účtovného poradenstva, ale aj písaním článkov napríklad prostredníctvom našej platformy Crypto Tax & Law a prednáškami. Naše skúsenosti s krypto projektmi sú relatívne rozsiahle a aj preto veľkú časť našej energie vkladáme do informovania o práve a daniach v krypte. Sme súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva financií SR a finančnej správy, takže veríme, že tieto naše skúsenosti z praxe budú užitočné aj pre štát v ďalších, hlavne komplexnejších, legislatívnych počinoch. Cieľ je hlavne predvídateľnosť a férovosť v práve a zdaňovaní.

V oblasti NFT je to hlavne celkové uchopenie tohto fenoménu aspoň v tých základných interpretačných črtách. Od slovenského zákonodarcu však nie je možné objektívne očakávať plnohodnotné legislatívne prevzatie tejto agendy z viacerých hľadísk. Je to hlavne limitovaná ľudská a odborná kapacita, dynamickosť témy, ale hlavne obmedzená normotvorná pôsobnosť (viacero tém spadá do kompetencie EÚ). Je však dôležité vyslať minimálne interpretačný signál, ktorý pomôže všetkým, ktorí pracujú s NFT poznať, v ktorých právnych a daňových rámcoch sa ich činnosť nachádza a čo je možné očakávať od štátu v budúcnosti. V neposlednom rade je minimálne v oblasti zdaňovania potrebné vyslať povzbudzujúci signál, že štát chce byť spravodlivý a moderný.

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk