Peter Varga v rozhovore pre TA3 poskytol krátky náhľad na uchopenie NFT z pohľadu slovenských daní a regulácie.

Vzhľadom na aktuálne relatívne hlboké regulačné vákuum v oblasti krypta a skutočnosť, že od slovenského zákonodarcu nie je možné objektívne očakávať plnohodnotné legislatívne uchopenie tejto problematiky (z dôvodov pomerne limitovaných odborných kapacít, dynamickosti zmien v tejto oblasti, ale aj obmedzenej normotvornej právomoci (viacero tém spadá do kompetencie EÚ), považujeme za prínosné našim klientom a v určitej mierej aj širšej verejnosti poskytovať relevantné informácie o základných právnych a daňových rámcoch, v ktorých sa ich činnosť nachádza a čo je možné očakávať od štátu v tomto smere v budúcnosti.

Naše skúsenosti s krypto projektmi sú relatívne rozsiahle a aj preto veľkú časť našej energie vkladáme do informovania o práve a daniach v krypte. Sme tiež súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva financií SR a finančnej správy pre túto oblasť. Téme krypta z pohľadu daní a práva sa venujeme intenzívne aj na našej platforme Crypto Tax & Law 

Celé video si môžete pozrieť na tomto odkaze.