Podujatie Impact of blockchain vol.2: Fundraising

Domov > Podujatie Impact of blockchain vol.2: Fundraising

Vzhľadom na to, že ako Highgate Group máme  veľmi bohaté skúsenosti s právnym, daňovým a účtovným uchopením celkom širokého ekosystému okolo blockchain, zúčastňujeme sa viacerých podujatí venovaných práve problematike blockchain.

O tom bola aj nedávna konferencia v Impact Hube Impact of Blockchain vol.2: Fundraising, ktorej sa od nás zúčastnil Peter Varga. Peter je jeden z mála právnikov na Slovensku (ak nie jediný), ktorý má právne a daňové skúsenosti s STO (Security Token Offering) ako aj IPO (Verejná ponuka cenných papierov), a preto jeho prínos do diskusie bol podporený reálnymi skúsenosťami, ktoré ako advokát alebo partner účtovnej spoločnosti vo svojej praxi nadobudol. Práve STO býva častokrát porovnávané s IPO. Niečo o IPO a STO povedal Peter Varga aj v nedávnom rozhovore pre Hospodárske noviny.

Problematika fundraisingu pri blockchain projektoch nie je len problematikou v rámci slovenského priestoru, ale je predmetom hlbších analýz napríklad EÚ organizácie ESMA (European Securities Market Association), ktorá tento fenomén rieši s ohľadom na aktuálnu reguláciu finančných trhov. Podľa ESMA Fundraising pri blockchain nie je rizikový z pohľadu makroekonomických elementov. Absencia regulácie by tak nemala spôsobiť kolaps finančného systému. Podľa ESMA je regulácia potrebná predovšetkým pre ochranu finančného spotrebiteľa, aby ten mal dostatočné a relevantné informácie o tom, akému investičnému riziku je investovaním do konkrétnych tokenov/práv/projektov vystavený. Nielen táto téma, ale aj best practices  pre ICO (Initial Coin Offering) a STO bolo predmetom tejto panelovej diskusie v Impact Hube. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že sa „spravidelnieva“. O tom, kde a prečo sa „spravidelnieva“ sme mimochodom hovorili nedávno na konferencii o investovaní do krypta, ktorú sme organizovali a ktorej obsahom boli aj reálne skúsenosti nielen nás, právnikov a daniarov, ale aj investorov a startupov. Aj preto, ak by ste mali akékoľvek právne, daňové alebo účtovné otázky, sme Vám k dispozícii.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk