Rozhovor o globálnej 15 % dani s Petrom Vargom

Domov > Články a aktivity > Rozhovor o globálnej 15 % dani s Petrom Vargom

Vo svete sa dnes skloňuje návrh amerického prezidenta J. Bidena na globálne zdanenie sadzbou dane 15 %. Aj keď je tento návrh zatiaľ diskutovaný iba v politickej rovine, EU Tax Observatory vo svojej správe z júna 2021 už prezentovalo, že takáto minimálna daň by štátom EÚ mala vygenerovať daňové príjmy vo výške 50 miliárd EUR ročne extra. Keďže toto číslo je veľmi abstraktné, 50 miliárd EUR predstavuje 59 % súčasných všetkých daňových príjmov z dane z príjmov právnických osôb v EÚ.

Zatiaľ je celá téma viac politickou témou, takže nemáme k tomu viac detailov. Zjednodušene by to však v praxi mohlo vyzerať takto. Ak napríklad Írsko (asi hlavný adresát týchto zmien) zdaní z celkového zisku Google 1 %, Holandsko 0,5 % a Bermudy 0 %, tak zvyšok (do výšky 15 %) by mal byť zdanený v USA (v tzv. „home country“). Na prvý pohľad sa to javí celkom jednoduché a priamočiare. V praxi je však svet komplikovanejší a predpokladáme, že bude trvať roky (na základe historických skúseností), kým toto, ak vôbec v tejto vízii, nadobudne účinné paragrafové znenie.

Javí sa, že slovenský “verejný rozpočet” by takáto daňová revolúcia mala obísť. Je to preto, že Írsko (hlavný daňový raj v tomto kontexte) nesúhlasí, aby Slovensko zdaňovalo zisky veľkých firiem zo zdrojov na Slovensku (rovnako aj iné EÚ krajiny). A pokiaľ sa toto nezmení, respektíve na Slovensku nebude usadená žiadna takáto globálna firma, nás sa to asi veľmi týkať nebude.

Viac k tejto téme v rozhovore pre Postoj s Petrom Vargom

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk