Rozhovor pre denník SME o možnostiach a obmedzeniach pri vyplácaní dividend

Domov > Články a aktivity > Rozhovor pre denník SME o možnostiach a obmedzeniach pri vyplácaní dividend

V apríli 2020 nás oslovil denník SME so žiadosťou o odborné vyjadrenie k vyplácaniu dividend a prebytočnej likvidity z firiem v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku praktickou formou popísal nielen možnosti, ale tiež riziká vyplývajúce pre spoločníkov a štatutárov firiem nielen z výplaty dividend, ale aj kapitálových fondov alebo prednostnom uhrádzaní svojich pohľadávok z majetku spoločnosti.


V článku sa okrem iného dozviete, aké musia majitelia firiem splniť podmienky, aby si aj v časoch zhoršujúcej sa platobnej schopnosti mohli z firmy vyplatiť dividendu a vyhli sa možným rizikám a námietkam zo strany veriteľov. Článok tiež dôkladne popisuje povinnosti a mieru zodpovednosti štatutárov a majiteľov v prípadoch, kedy by výplata dividend a iných vlastných zdrojov priviedla firmu do úpadku.


Online verzia článku je dostupná tu https://pravo.sme.sk/c/22388093/ako-si-vyplatit-zisk-z-firmy-v-case-pandemie.html

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk