Peter Varga poskytol rozsiahly rozhovor do veľkej daňovej témy týždenníka Trend o daňových kontrolách.

Tieto články k veľkej daňovej téme viete nájsť tu:

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/mali-ste-vediet-ako-daniari-poluju-na-zdrave-firmy-2.html

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/danove-kontroly-su-casto-ucelove-a-absurdne-2.html

Téma daňových kontrol na DPH je nesmierne komplexná. Venujeme sa jej nielen ako advokátska kancelária v sporovej agende pri zastupovaní klientov pred správcom dane alebo súdmi. Veľkú časť našej skúsenosti dotvára prax v rámci zastupovania klientov CARPATHIAN Advisory Group, našej daňovo-účtovnej spoločnosti, pri štandardnom poskytovaní účtovných služieb.

Daňové kontroly na DPH sú častokrát neprimerane nevyspytateľné, čo významne znižuje úroveň právnej istoty na Slovensku. Aj na základe nejakej predošlej ustálenej praxe by mal podnikateľ vedieť odôvodnene odhadnúť výsledky rozhodovacej činnosti správcu dane ako aj súdu. Žiaľ, nie je tomu vo veľa prípadoch tak. Pri daňových kontrolách na DPH je ponechaný v praxi veľmi široký priestor štátu na flexibilnejšie uchopenie svojho pohľadu. To, najmä pri tovarových spoločnostiach, môže viesť až k likvidačným dôsledkom.

Dôvody, pre ktoré štát necitlivejšie pristupuje k platiteľom DPH pri daňových kontrolách nájdete v našom inom príspevku tu: https://www.carpathianag.sk/novinky/rozhovor-pre-trend-k-danovym-kontrolam/. A ďalej k tejto téme v spomínaných linkoch vyššie.