Rozhovor pre TREND k daňovým kontrolám

Domov > Články a aktivity > Rozhovor pre TREND k daňovým kontrolám

Peter Varga poskytol rozsiahly rozhovor pre časopis Trend k daňovým kontrolám. Hlavným spúšťačom tejto témy bola najmä súčasná skúsenosť klienta našej advokátskej kancelárie Highgate Group, pre ktorého sa nedávne neúmerné daňové kontroly na DPH stali takmer likvidačné. Vzhľadom na to, že sa s veľkou pravdepodobnosťou nejedná o ojedinelý prípad (popri niektorých ďalších, v ktorých sme klientov zastupovali), ale o systémový problém, vznikla potreba na tento problém a prax finančnej správy poukázať.

V rámci Highgate Group dnes spravujeme účtovníctvo približne 100 firmám, ktoré sú platcami DPH. Môžeme potvrdiť, že k daňovým kontrolám na DPH dochádza oveľa častejšie ako v prípade daní z príjmov (napríklad v súvislosti s nelegálnymi daňovými optimalizáciami). DPH je nosným zdrojom príjmov verejných rozpočtov na Slovensku. Je najvýnosnejšou daňou a iba príjem zo sociálnych odvodov je pre štát významnejší. Ak by sme analyzovali obdobie posledných 10 rokov (hotovostná metodika), tak DPH má v priemere 44% podiel na celkových daňových príjmoch štátu. Pre porovnanie, daň z príjmov právnických osôb sa na príjmoch štátu podieľa iba 18%.

Druhým dôvodom, pre ktorý je možné porozumieť, prečo štát kladie taký dôraz na DPH je problém tzv. daňovej medzery na DPH. Táto medzera predstavuje akýsi odhad daňových únikov na DPH, keďže DPH radí štát medzi najrizikovejšie dane z hľadiska daňových podvodov. Vrcholom neefektívnosti výberu DPH bol na Slovensku rok 2012, kedy daňová medzera na DPH dosiahla hodnotu 40% potenciálu výberu DPH. Dnes je tá medzera o poznanie nižšia, keď v roku 2018 dosiahla úroveň 26,9%. Je to relatívne významný posun vpred, a aj z toho dôvodu sa štát rozhodol poľaviť v niektorých inštitútoch zákona o DPH (napríklad zrušenie povinnej zábezpeky).

Aj keď je možné vo všeobecnosti súhlasiť s dynamikou a dôrazom, aký štát posledné roky kladie na výber DPH a súvisiace daňové kontroly, tento prístup má svoje limity. A zdá sa, že v mnohých prípadoch boli tieto limity prekročené, čo by sa v právnom štáte stávať nemalo. A je na súdoch, aby tie limity vedeli spoľahlivo a konzistentne identifikovať a pestovať tak v podnikateľskom prostredí tak nevyhnutnú právnu istotu.

Celý článok vrátane rozhovoru si môžete prečítať na nasledujúcich linkoch:

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/mali-ste-vediet-ako-daniari-poluju-na-zdrave-firmy-2.html

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/danove-kontroly-su-casto-ucelove-a-absurdne-2.html

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk