Začiatkom apríla 2020 poskytol Peter Varga pre ekonomický týždenník TREND rozhovor, ktorého témou boli nielen možnosti využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 ešte aj v roku 2020.

Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html

Na tému možností využitia štátnych opatrení smerujúcich k čiastočnej kompenzácii podnikateľov zasiahnutých koronakrízou sme nielen pre našich klientov zorganizovali tiež webinár – http://zachranfirmu.sk/webinar/znizovanie-nakladov/.