Rozhovor pre TREND o daňovo-právnych opatreniach týkajúcich sa koronakrízy

Začiatkom apríla 2020 poskytol Peter Varga pre ekonomický týždenník TREND rozhovor, ktorého témou boli nielen možnosti využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 ešte aj v roku 2020.

Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html

Na tému možností využitia štátnych opatrení smerujúcich k čiastočnej kompenzácii podnikateľov zasiahnutých koronakrízou sme nielen pre našich klientov zorganizovali tiež webinár – http://zachranfirmu.sk/webinar/znizovanie-nakladov/.