Peter pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Peter je spoluzakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa venuje predovšetkým regulácii investovania a nastavovaniu daňových a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov. Peter poskytuje svoje daňovo-právne služby aj prostredníctvom daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Advisory Group, ktorú zakladal a je jej CEO.