Náš partner Tomáš Demo poskytol rozhovor pre Startitup k téme startupy, požiadavky investorov, kupujúcich, najčastejšie chyby a najlepšie typy. Za posledných 11 rokov radil Tomáš Demo predávajúcim alebo kupujúcim pri 50+ investíciách a akvizíciách. Od 100tis. EUR convertible loan investícií, od angel investorov až po predaj 66% podielu v Slovenských elektrárňach za 750mil. EUR, kde rokovania zabrali viac ako rok. Od dealov na báze dlhoročnej osobnej dôvery bez akýchkoľvek zabezpečení až po pol ročné due diligence, záložné práva na IP a robustné vyhlásenia a záruky zakladateľov, zoznam ktorých samotných zabral v zmluve 30 strán. Rozhovor má 30 minút a stojí za to si ho vypočuť.