Zvýhodnené zdaňovanie pre IT firmy na Slovensku. Peter Varga sa vyjadroval pre TouchIT

Domov > Články a aktivity > Zvýhodnené zdaňovanie pre IT firmy na Slovensku. Peter Varga sa vyjadroval pre TouchIT

Peter Varga poskytol rozhovor pre TouchIT k téme zvýhodneného daňového režimu pre vývojovo aktívne slovenské IT spoločnosti. Jedná sa o inštitúty superodpočet a patent box, ktoré náš daňový systém pozná relatívne krátko. Pri využití oboch režimov však vie IT firma neplatiť daň z príjmov na Slovensku aj niekoľko rokov.

Patent Box oslobodzuje od dane z príjmov až 50 % ziskov, ktoré daňovník (napríklad IT firma) dosiahne z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: 

  • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom;
  • počítačového programu, ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom;

Patent Box rovnako umožňuje využiť toto oslobodenie od dane z príjmov aj daňovníkom, ktorí majú príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom. Viac o Patent Boxe sa dočítate Patent Box a optimalizácia pre IT a vývojové firmyalebo vo videu od Petra Vargu.

Superodpočet pre zmenu predstavuje nástroj, ktorým daňovník (napríklad IT firma) dokáže pri ekonomicky zatiaľ nerentabilnom projekte (vo fáze výskumu alebo vývoja) náklady na tento projekt v minimálne dvojnásobnej výške uplatniť voči výnosov zo ziskových projektov. Viac o superodpočte sa dozviete v Superodpočet na výskum a vývoj alebo na našej konferencii.

Celý rozhovor Petra Vargu pre TouchIT nájdete tu: IT firmy a spoločnosti, ktoré robia výskum, môžu výrazne ušetriť na daniach.

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk