Aj Slovensko vie byť daňovým rajom pre IT firmy („super odpočet“, „patent box“ a predaj firmy)

Domov > Články a aktivity > Aj Slovensko vie byť daňovým rajom pre IT firmy („super odpočet“, „patent box“ a predaj firmy)

Aj Slovensko vie byť daňovým rajom pre IT firmy („super odpočet“, „patent box“ a predaj firmy)

Zákon o dani z príjmov sa v poslednom období stal terčom úprimnej zákonodarnej snahy zatraktívniť podnikanie v oblasti IT slovenským spoločnostiam a prilákať aj tie zahraničné. Zvýhodnili sa pravidlá pre tzv. „super odpočet“, zaviedol sa „patent box“ a oslobodili sa aj príjmy pri predaji podielov/akcií v slovenských spoločnostiach. 

Na nedávnej konferencii o daňovej optimalizácii pre IT sektor (viac informácií tu), sme hovorili o viacerých možnostiach ako IT firmy môžu štandardne platiť na daniach a odvodoch menej. Venovali sme sa nielen zahraničným možnostiam, ale aj tým slovenským. Nevynechali sme ani tie, ktoré v poslednom období začal pre IT sektor ponúkať slovenský zákon o dani z príjmov. V tomto článku si ich v krátkosti popíšeme.

„Super odpočet“


Pri tzv. „super odpočte“ bolo pôvodne možné navýšiť si náklady na vývoj softvérov iba súčtom:

  • 25% z R&D nákladov vynaložených v zdaňovacom období, za ktoré sa predkladá konkrétne daňové priznanie;
  • ďalších 25% z mzdových nákladov niektorých zamestnancov mladších ako 26 rokov;
  • 25% z kladného rozdielu medzi R&D nákladmi vynaloženými v období, za ktoré sa predkladá daňové priznanie a R&D nákladmi vynaloženými v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Po 1.1.2018 však novela zákona o dani z príjmov priniesla ešte významne atraktívnejší režim na základe ktorého IT firmy môžu kritickú časť nákladov na vývoj softvéru pre daňové účely zdvojnásobiť. Okrem toho si IT firma môže tento zdvojnásobnený daňový náklad ešte navýšiť, ak náklady na vývoj softvéru medziročne zvyšuje. Pre účely priznania výhod „super odpočtu“ je dôležité, aby IT firma vedela preukázať, že vyvíjané softvérové riešenie je unikátne, nemá vopred jasný/hmatateľný výsledok a v danom momente nemá ekonomickú využiteľnosť. Rovnako ako aj iné oblasti v daňovom práve, aj správne nastavenie „super odpočtu“ je tak ponechané veľkej miere kreativity, flexibility, ale aj právnej neistoty.

„Patent box“

IT firmy tiež môžu využiť tzv. „patent box“, a tak príjmy do výšky 50% z využívania svojich softvérov oslobodiť od dane z príjmov. Inými slovami, IT firmy môžu platiť až o polovicu nižšie dane ako iné spoločnosti. Ak k tomu pripočítame aj daňového výhody „super odpočtu“, ktoré firma môže využívať v súvislosti s rovnakým softvérom, Slovensko naozaj vie byť daňovým rajom a to bez toho, aby podnikateľ musel investovať tisíce až desaťtisíce EUR do zahraničných štruktúr.

Využitie „patent boxu“ pre počítačové programy je však podmienené splnením viacerých iných podmienok ako pri „super odpočte.“ Základnou podmienkou je, že o vývoji softvéru musí firma správne účtovať. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je to, aby výdavky na softvér boli v účtovníctve aktivované, čo v praxi znamená, že softvér má mať faktický potenciál prinášať firme ekonomické úžitky. Firma ďalej musí mať svoj interný tím ľudí. Keďže súčasným štandardom najmä kvôli vysokému odvodovému zaťaženiu je nezamestnávať, ale spolupracovať s kontraktormi (napríklad živnostníci), viaceré IT firmy majú a môžu mať s nastavením výhod „patent boxu“ problémy. A tu sa ukazuje ako je dôležité mať v takýchto situáciách pri sebe právnika, daniara ako aj účtovníka v jednej osobe, prípadne aspoň pod jednou strechou. Vymyslieť kreatívne a obhájiteľné riešenie v takýchto situáciách si vyžaduje nielen znalosti z daní a účtovania, ale predovšetkým z práva.

Zdanenie kapitálových ziskov

Vo svojom článku z roku 2016 „Chceme mať na Slovensku vyššie platy? Môžeme zrušiť daň z kapitálových ziskov“, náš partner Peter Varga v kontexte BREXITu a medzinárodnej daňovej revolúcie s názvom BEPS presadzoval oslobodenie príjmov z predaja podielov alebo akcií od dane z príjmov. Viaceré okolité štáty podmienky pre oslobodenie ziskov z kapitálových príjmov v tej dobe už dlhšiu dobu stanovené mali. Je pravda, že táto téma bola diskutovaná už niekoľko rokov predtým, ale až novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 priniesla oslobodenie od dane z príjmu z predaja akcií a obchodného podielu po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia najmenej 10%-ného priameho podielu  na základnom imaní obchodnej spoločnosti. Od roku 2020 tak nebude pri predajoch akcií a podielov v slovenských spoločnostiach nevyhnutne potrebné využívať schránkové firmy v tradičných jurisdikciách ako Cyprus, Malta, Česko alebo v Rakúsko.

Aj Slovensko tak vie byť dnes daňovým rajom. Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si príbuzný článok nášho partnera Petra Vargu na portáli daňovésprávy.sk.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk