Ako zistiť majiteľa nehnuteľnosti alebo ako zistím, čo vlastním?

Domov > Články a aktivity > Ako zistiť majiteľa nehnuteľnosti alebo ako zistím, čo vlastním?

Zistenie majiteľa nehnuteľnosti môže byť dôležité pri riešení právnych alebo finančných záležitostí. Na Slovensku môžete zistiť majiteľa nehnuteľnosti prostredníctvom Katastra nehnuteľností. Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Navštívte webovú stránku Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/Pozor stará stránka známa ako KaPor už nefunguje https://www.katasterportal.sk/kapor/
  2. Bez nutnosti prihlásenia vyhľadajte nehnuteľnosť, o ktorej chcete získať informácie. Môžete vyhľadávať podľa adresy, priezviska, parcely alebo katastrálneho územia.
  3. Keď nájdete nehnuteľnosť, prejdite na detaily a získate informácie o majiteľovi, vrátane jeho mena a bydliska.

V niektorých prípadoch môžu byť informácie o majiteľovi nehnuteľnosti obmedzené, napríklad pre ochranu osobných údajov. Ak sa vám nepodarí získať informácie prostredníctvom online portálu, môžete sa tiež obrátiť na miestny katastrálny úrad alebo notára, ktorý by mal byť schopný poskytnúť potrebné informácie. Pri žiadosti o informácie na úrade budete musieť doložiť dôvod, prečo túto informáciu potrebujete.

Výpisy z katastra nehnuteľností z uvedených portálov nie sú verejnými listinami, nie sú použiteľné na právne úkony – majú len informatívny charakter.

Čo je list vlastníctva?

List vlastníctva je verejný register a právny dokument, ktorý eviduje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ako sú pozemky a budovy na Slovensku. List vlastníctva je súčasťou Katastra nehnuteľností, ktorý spravuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

List vlastníctva obsahuje nasledujúce informácie:

  • Základné údaje: katastrálne územie, číslo listu vlastníctva a dátum vydania.
  • Popis nehnuteľnosti: číslo parcely, výmera, druh pozemku, adresa a údaje o stavbách (ak sa na pozemku nachádzajú).
  • Vlastnícke práva: meno a bydlisko vlastníka nehnuteľnosti, podiel vlastníka na nehnuteľnosti (ak je vlastníctvo spoločné) a spôsob nadobudnutia vlastníctva (napr. kúpou, dedením).
  • Ťarchy a obmedzenia: zápis o záložných právach, nájomných zmluvách, predkupných právach alebo iných obmedzeniach týkajúcich sa nehnuteľnosti.

List vlastníctva slúži ako dôkaz vlastníctva nehnuteľnosti a je základným zdrojom informácií pre právne a finančné transakcie, ako sú napríklad kúpa, predaj, hypotéky alebo dedičské konania.

List vlastníctva môžete získať prostredníctvom online portálu Katastra nehnuteľností alebo osobne na miestnom katastrálnom úrade.

Otváracie hodiny: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Kontaktné údaje ÚGKK SR:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR   

Chlumeckého 2,

820 12 Bratislava

Tel:+421 940 991 214

Tel:+421 940 991 215

e-mail: sekretariat@skgeodesy.sk   

Pondelok:  nestránkový deň

Utorok:       9:00 – 14:00

Streda:       nestránkový deň

Štvrtok:      9:00 – 14:00

Piatok:        nestránkový deň

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk