Účtovníctvo pre fondy

Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.

Účtovníctvo pre malé a stredne veľké spoločnosti

Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.

Účtovníctvo pre e-commerce a tech spoločnosti

Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.

Poradenstvo v oblasti digitalizácie a automatizácie účtovníctva

Poradenstvo v oblasti digitalizácie a automatizácie účtovníctva V oblasti automatizácie a digitalizácie účtovníctva sa snažíme byť klientovým poradcom a testerom pri nastavovaní jeho interných procesov. Je to vzájomná výpomoc, ktorá obom stranám zjednodušuje administratívny život. Začali sme nastavovaním automatizačných prvkov pri prijímaní klientov ako s vedľajšou službou. Dnes sa však z tejto činnosti stáva samostatná konzultačná služba. Digitalizácia a automatizácia […]

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo Agenda mzdového účtovníka nie je len o správnom výpočte mzdy, ale aj o mzdovom a s tým súvisiacom právnom poradenstve. Takmer každého klienta zaujíma, kedy môže “zamestnať” živnostníka namiesto pracovného pomeru, výpočet materskej alebo ako nastaviť systém zamestnaneckých akcií (tzv. ESOP). Pre našich klientov preto zabezpečujeme: Možnosti vyplácania sa majiteľov z firmy V rámci poskytovania operatívnych účtovných […]

Možnosti vyplácania sa majiteľov z firmy

Možnosti vyplácania sa majiteľov z firmy V rámci poskytovania operatívnych účtovných služieb sa snažíme našim klientom pomáhať hľadať daňovo-odvodovo efektívne a právne obhájiteľné formy vyplácania sa zo spoločnosti. Je lepšie si vyplácať mzdu alebo odmenu konateľa? Aký to má dopad na dávky zo sociálneho poistenia alebo minimálne odvody? Je fakturovanie do vlastnej firmy obhájiteľné? Tých relevantných možností […]