MiCA – Licenčné konanie pre CASP

Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.

Zdaňovanie príjmov z krypto aktív

Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.

Účtovanie kryptomien

Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).

Finančná regulácia pri krypte

Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.

DPH pri krypte

DPH v krypte V spoločnosti sa spopularizoval názor (aj medzi niektorými poradcami), že DPH sa na krypto aktíva vôbec nevzťahuje. To však nie je pravda. Predmetný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z roku 2015 síce rozhodol, že spoločnosť, ktorá nakupuje jednotky virtuálnej meny od tretích strán a ďalej ich predáva prostredníctvom svojej burzy, vykonáva činnosti […]

AML a krypto

AML, reporting a krypto aktíva V tejto oblasti pre klientov nastavujeme nevyhnutnú administratívu či už v oblasti AML, ale aj očakávaného reportingu. Našou snahou je však pôsobiť aj ako podnikateľský poradca, takže nie je našim účelom tieto prvky compliance nevyhnutne komplikovať. Keďže klientom v oblasti krypta poskytujeme aj celú radu iných poradenských služieb, je aj […]