DANE A ÚČTOVNÍCTVO 2020

Domov > Články a aktivity > DANE A ÚČTOVNÍCTVO 2020

Peter Varga, partner našej advokátskej kancelárie Highgate Group sa vyjadroval pre Hospodárske noviny k novinkám, ktoré podnikateľov čakajú v oblasti dane z príjmov od roku 2020. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že podnikanie bude z hľadiska daní a odvodov na Slovensku budúci rok a rok 2021 kozmeticky lacnejšie. Prispieva k tomu najmä znížená 15 % daň z príjmov pre podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby s príjmami/tržbami do 100 000 EUR ročne, zavedenie nového inštitútu mikrodaňovníka, flexibilné odpisovanie daňových strát, či zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pri fyzických osobách.

Ak by sme tie prijaté zmeny mali zjednodušiť, významnejšie ovplyvňujú najmä malých podnikateľov. A to nielen kvôli 15 % dani z príjmov, ale aj vďaka efektívnej kombinácií viacerých ďalších inštitútov, ktoré malí podnikatelia vedia využívať a znížiť si tak výšku efektívneho zdanenia na minimum. Prispieva k tomu v niektorých prípadoch aj priaznivá súdna prax a prax daňových úradov (často krát nechcene). Pre väčšie firmy sa z daňového hľadiska zdá byť najzaujímavejšie práve relatívne flexibilné odpisovanie daňových strát. Na druhej strane, systém sa komplikuje a vznikajú nové výnimky a odklony od štandardov. Len v oblasti sadzieb má dnešný zákon o dani z príjmov niekoľkonásobne viac daňových sadzieb ako v roku 2004. To znamená aj viac práce pre účtovníkov a daňových expertov. Komplikovaný daňový systém ale z dlhodobého hľadiska pre Slovensko nie je práve ideálny scenár.

Viac sme k tomu informovali na našich posledných dvoch konferenciách.

Ak Vás táto téma zaujíma, dajte nám vedieť.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk