Dane a účtovníctvo

V spolupráci so sesterskou daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting poskytuje naša kancelária na Slovenskom trhu unikátnu kombináciu právneho, daňového a účtovného poradenstva pod jednou strechou a navyše v butikovej forme. Pre našich klientov tak vieme napríklad poskytnúť komplexné transakčné poradenstvo pri predajoch akcií a podielov v obchodných spoločnostiach, kedy je pre klienta podstatné nielen právne nastavenie transakcie, ale tiež možné daňové dopady vyplývajúce z predaja.

Toto na trhu butikových poradenských spoločností bezprecedentné prepojenie je kumulované predovšetkým v osobe Petra Vargu, partnera oboch spoločností, ktorý ako advokát a daňový expert kombinuje právne, daňové a účtovné vstupy celého tímu.

Tento prístup šetrí klientom peniaze a zároveň im poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. Pre klienta je totiž efektívne vedieť na jednom mieste napríklad nielen o právnej stránke veci, ale aj aké daňové a účtovné konsekvencie má zamýšľaná transakcia. Ak transakcia vedie k významnému zdaneniu/nezdaneniu, na tom istom stretnutí/v tom istom stanovisku je možné viesť diskusiu ako je možné túto daňovú výhodu/nevýhodu právne štrukturovať, prípadne komunikovať protistrane. Prirodzene, ak má toto klient riešiť na dvoch, prípadne troch miestach (t.j. advokát, daňový poradca a prípadne aj účtovník) a tieto vstupy musieť prepájať a konfrontovať, je to neefektívne.

U nás platí, že nielen komplikovanejšie operácie a obchodné situácie ako sú zlúčenia, predaje podnikov/firiem, vstupy investorov, zahraničné expanzie, či uplatnenia patent boxu a superodpočtu si vyžadujú kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup.

Ale aj množstvo malých klientov, ktorým vedieme u nás (v CARPATHIAN) účtovníctvo ocení, ak sa na spontánne daňové alebo právne otázky vedia opýtať na jednom mieste a možno v cene jedného účtovného paušálu.

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

POŠLITE NÁM SPRÁVU