Kedy bude vyplatený 14. dôchodok

Domov > Kedy bude vyplatený 14. dôchodok
14. dôchodok

V roku 2024 nebude vyplatený 14. dôchodok v tom zmysle, ako to bolo v decembri 2022. Vláda SR zatiaľ neuvažuje o žiadnej mimoriadnej valorizácii dôchodkov pre rok 2024.

Dôchodky v roku 2024 sa valorizovali dvoma krokmi:

 • Od 1. januára 2024: Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa zvýšili o 3,6 % a dôchodky priznané v roku 2024 o 14,5 %.
 • Od 1. júla 2024: Všetky dôchodky sa zvýšili o mimoriadnych 5,22 %.

Vďaka týmto dvom valorizáciám mali dôchodcovia v roku 2024 výrazne zvýšené dôchodky.

Treba však poznamenať, že situácia sa môže v priebehu roka 2024 meniť. Ak dôjde k nepredvídanému nárastu inflácie, vláda by mohla zvážiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj v roku 2024.

Kedy sa vyplácajú dôchodky

Dôchodky na Slovensku sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa pre každého dôchodcu individuálne.

Zvyčajne sa dôchodky vyplácajú v nasledujúcich termínoch:

 • Starobný dôchodok: 20. deň v mesiaci
 • Predčasný starobný dôchodok: 20. deň v mesiaci
 • Invalidný dôchodok: 20. deň v mesiaci
 • Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok: 20. deň v mesiaci
 • Sirotský dôchodok: 20. deň v mesiaci

Ak je deň splatnosti dôchodku sviatok alebo víkend, dôchodok sa vyplatí v nasledujúci pracovný deň.

Dôchodok sa môže vyplácať rôznymi spôsobmi:

 • Na bankový účet dôchodcu: Toto je najbežnejší spôsob výplaty dôchodku. Dôchodca si môže zvoliť akúkoľvek banku na Slovensku.
 • V hotovosti: Dôchodca si môže vybrať dôchodok v hotovosti na pobočke Slovenskej pošty.
 • Na účet manžela/manželky: Dôchodca môže požiadať o poukázanie dôchodku na účet svojho manžela/manželky, ak s tým manžel/manželka súhlasí.
 • Na účet osobitného príjemcu: Dôchodca môže požiadať o poukázanie dôchodku na účet osobitného príjemcu, ak nie je schopný sám si prevziať dôchodok.
 • Do zariadenia sociálnych služieb: Dôchodca, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb, môže požiadať o poukázanie dôchodku priamo do zariadenia.
 • Do ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody: Dôchodca, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu, môže požiadať o poukázanie dôchodku do ústavu.
 • Na účet rehole: Dôchodca, ktorý je členom rehole, môže požiadať o poukázanie dôchodku na účet rehole.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk