Peter Varga prednášal na pôde Slovenskej komory daňových poradcov pre daňových poradcov a širšiu verejnosť o téme Patent Box

Domov > Články a aktivity > Peter Varga prednášal na pôde Slovenskej komory daňových poradcov pre daňových poradcov a širšiu verejnosť o téme Patent Box

Slovensko sa stalo pre IT vývojové firmy daňovým rajom. Okrem superodpočtu (viac informácií) totiž štát relatívne nedávno implementoval do nášho zákona o dani z príjmov aj inštitút tzv. Patent Boxu (viac informácií). 

A práve Patent Box bol jednou z tém na nedávnych metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov na ktorej sa aj ako spoluprednášateľ predstavil Peter Varga. Popri prednáške o DPH v krypte (viac informácií) je práve téma Patent Box jednou z nosných tém, ktorej sa v Highgate Group pravidelne venujeme. 

Prednášky sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva financií SR s ktorým sa rozprúdila veľmi zaujímavá a podnetná diskusia. Venovali sme sa napríklad postaveniu externistov (živnostníkov) vo výskumno-vývojom procese. Po dôkladnejšom právnom, daňovom a účtovnom rozbore je možné totiž dôjsť k záveru, že za určitých okolností nie je nevyhnutné mať iba zamestnancov. 

Okrem toho sme sa venovali technickému zhodnoteniu, či požiadavkám na kvalitatívnu úroveň výskumno-vývojových aktivít. 

Množstvo zaujímavých a hlavne v praxi využiteľných tém. Tak sme preto veľmi radi, že  Highgate Group môže byť pri formovaní interpretácií pre uplatnenie Patent Boxu.

Pred rokom sa Petrovi Vargovi podarilo presvedčiť úspešnú SK IT firmu, aby sa z offshore presídlila na Slovensko. Jeden z hlavných dôvodov bol tzv. Patent Box (t.j. zdaňovanie ziskov pri 10,5 % sadzbe dane). Ak sa ďalej Patent Box skombinuje so superodpočtom, úspešná (nielen IT) firma nemusí platiť dane aj desaťročie. Prečo však stále niektorí chcú odísť zo Slovenska? 

S klientmi v rámci právneho a daňového poradenstva riešime množstvo dôvodov. Od potreby diverzifikácie právnych a praktických rizík, cez chýbajúce korporátne inštitúty ako napríklad „carried interest, „redeemable cumulative preference shares“ alebo „share redemption“ až po PR/investorské dôvody. Ak si štát dáva za cieľ motivovať podnikateľov neodchádzať do zahraničia so svojim podnikaním, Patent Box je určite veľmi významný motivačný prvok v komplexnej skladačke. 

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk