Právno-daňová konferencia pre reklamné, digitálne, eventové a PR agentúry

Domov > Články a aktivity > Právno-daňová konferencia pre reklamné, digitálne, eventové a PR agentúry

Dňa 25.9.2019 sme v HubHub v Bratislave organizovali konferenciu na právne a daňové témy, ktoré sa bytostne dotýkajú predovšetkým reklamných, digitálnych, eventových a PR agentúr. Po poslednej našej konferencii, ktorá sa venovala daňovej optimalizácii pre IT firmy je táto téma ďalšou, ktorá len podčiarkuje benefity, ktoré plynú pre klientov, ktorí majú právne, daňové a účtovné služby pod jednou strechou. 

Je “market standard”, že pracovníci takýchto agentúr pracujú skôr ako kontraktori (cez živnosť alebo prostredníctvom svojej s.r.o.) a nie sú tak v týchto spoločnostiach zamestnaní. Je možné sa domnievať, že hlavným dôvodom takýchto aranžmánov nie je ani tak potreba sflexibilniť pracovný vzťah, ktorý sa prirodzene môže zdať byť rigidný v prípade pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníku práce, ale sú to práve prirodzene ekonomické dôvody. Ak má spoločnosť napríklad 20 zamestnancov s 2 000 EUR brutto mzdou, ich konverzia na živnostníkov s 2 000 EUR mesačnou faktúrou by znamenala úsporu pre spoločnosť na úrovni približne 165 000 EUR ročne. Každý zo zamestnancov by mal v čistom viac o približne 400 EUR mesačne. Na prvý pohľad sa to zdá ako jasný prípad.

Táto problematika však nie je až taká čierno-biela. Na jednej strane je treba do celkovej kalkulačky zahrnúť aj dopady na potenciálne príjmy zamestnancov zo sociálneho poistenia (t.j. starobný dôchodok, ošetrovné, poistenie v nezamestnanosti, materské alebo invalidný dôchodok). Rovnako netreba tiež zabudnúť na právno-regulačné aspekty, keďže nesprávna konverzia zamestnancov na kontraktorov môže viesť nielen k sankciám zo strany inšpektorátu práce, ústrediu práce, daňového úradu, či sociálnej poisťovne. Ako s najhorším scenárom je potrebné počítať aj s potenciálnou trestnoprávnou zodpovednosťou, keďže za určitých okolností môže dôjsť k spáchaniu trestného činu skrátenia dane a poistného. Aj preto je celá téma nielen otázkou správneho výpočtu v exceli a dohody so zamestnancami. Téma je komplexná a správne nastavenie si vyžaduje zapojenie nielen účtovníka, prípadne daňového poradcu, ale aj právnika so skúsenosťami z tejto oblasti.

Keďže u nás ako firma Highgate Group sa špecializujeme na daňové právo, startupy a digitálne agentúry, klienti to majú všetko pod jednou strechou. Kvalitne a cenovo efektívne.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk