Dňa 25.9.2019 sme v HubHub v Bratislave spoločne s CARPATHIAN organizovali právno-daňovú konferenciu so zameraním predovšetkým na reklamné, digitálne, eventové a PR agentúry.

Nosnou témou konferencie bolo právne bezpečné a daňovo efektívne nastavenie vzťahov medzi agentúrami a ich pracovníkmi, ktorí, ako je trhovým štandardnom v tomto segmente, pracujú skôr ako kontraktori (cez živnosť alebo prostredníctvom svojich s.r.o.). Okrem diskusie o tom, ako mať správne nastavenú zmluvu s kontraktorom sme praktickou formou hovorili o rizikách nelegálneho zamestnávania pre firmy, keďže nesprávna konverzia zamestnancov na kontraktorov môže viesť nielen k sankciám zo strany inšpektorátu práce, ústredia práce, daňového úradu, či sociálnej poisťovne. Právne riziká nelegálneho zamestnávania sme tiež rozobrali z pohľadu konateľov firiem, ktorí podľa súčasnej právnej miery nesú nemalú mieru zodpovednosti za správne nastavenie vzťahov s kontraktormi, vrátane potenciálnej trestnoprávnej zodpovednosti.

Keďže vo väčšine prípadov determinujú rozhodnutia firiem o nastavení ich vzťahu s pracovníkom ekonomické dôvody, z pohľadu daní sme na konferencii tiež rozprávali o možných dopadoch takejto konverzie na potenciálne príjmy zamestnancov zo sociálneho poistenia (t.j. starobný dôchodok, ošetrovné, poistenie v nezamestnanosti, materské alebo invalidný dôchodok). Viac k tejto téme nájdete tu .Téma je komplexná a správne nastavenie si vyžaduje zapojenie nielen právnika, ale aj účtovníka a daňového poradcu so skúsenosťami z tejto oblasti. Keďže u nás spájame HIGHGATE ako advokátsku kanceláriu špecializujúcu sa na daňové právo, startupy, IT a kreatívne reklamné a digitálne odvetvia s CARPATHIAN ako poradenskú firmu pre dane, účtovníctvo, mzdy a financie, u nás máte nájdete všetky poradenské služby pod jednou strechou. Kvalitne a cenovo efektívne.