Zamestnanecké akcie (ESOP)

O legislatívnej úprave zamestnaneckých akcií a podielov (tzv. ESOP, z anglického originálu: Employee Stock Ownership Plan) sa už dlhodobo viedli odborné diskusie. V roku 2023 prijala Národná rada Slovenskej republiky rozsiahlejšiu novelu Zákona o dani z príjmov, ktorej cieľom bolo daňovo zatraktívniť ESOP a podporiť tak tento typ zamestnaneckého benefitu. Prijaté znenie novely však vykazovalo mnohé nedostatky a jej interpretácia bola nejednoznačná. Ako bola ESOP novela prijímaná a prečo aj tento legislatívny počin vykazuje také značné kvalitatívne nedostatky? Týmto otázkam sa venujeme v šiestom diele videopodcastov zo série Highgate Talks, ktorý moderuje náš partner Peter Varga a hosťami sú Peter Cmorej, bývalý poslanec NR SR, ktorý bol pri schvaľovaní novely ESOP-u na pôde NR SR, a Jaroslav Bukovina, pôsobiaci vo Výskumnej a inovačnej autorite, ktorý sa zásadnou mierou zaslúžil o to, aby boli zmeny v ESOP-och na Slovensku prijaté.

Sledujte videopodcast vľavo, alebo si vypočujte len samotné audio podcastu nižšie.

Súvisiace produkty a aktivity

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk