Peter Varga o finančnej regulácii a daniach na TA3 konferencii k investovaniu

Domov > Peter Varga o finančnej regulácii a daniach na TA3 konferencii k investovaniu

V novembri 2023 uskutočnila TA3 svoju doposiaľ najväčšiu konferenciu. V rámci jednotlivých panelov sa diskutovali rôzne investičné témy. Peter Varga, ktorý zastupoval Highgate Group, sa vyjadroval k rôznym daňovým a právnym témam, ktoré lemujú oblasť investičnej infraštruktúry na Slovensku.

V rámci našej praxe sa často stretávame so štruktúrami, pri ktorých nie je úplne jasné, či majú alebo nemajú byť regulované. Žiaľ, v niektorých prípadoch vie nevedomosť vyústiť aj do trestnoprávnej roviny. Práve na príkladoch toto riziko demonštroval Peter Varga na našej konferencii, ktorá sa venovala financovaniu real estate prostredníctvom rôznych regulačných a daňových štruktúr. V krátkosti o tom však hovoril Peter Varga aj na investičnej konferencii TA 3.

Podvody s fondami, dlhopismi alebo inými investičnými štruktúrami a príležitosťami?

Keďže regulačná pôsobnosť NBS ako aj OČTK je často krát teritoriálne značne limitovaná, na Slovensku sa množstvo investorov stane obeťami podvodov. Niektoré tie podvodné schémy sú však čisto slovenské.

Zdaňovanie fondov na Slovensku?

V čase konferencie bol platný zákon, ktorý daňovo zvýhodňoval niektoré typy fondových štruktúr a ktorý mal byť účinný od 1.1.2024. Peter Varga síce opísal nový daňový režim, ale na druhej strane celkom prezieravo konštatoval, že debata o zdaňovaní fondov môže byť predčasná vzhľadom na aktivity novej vlády.

Téme fondov sa venujeme aktívne v našej praxi dlhodobo, v prípade záujmu o túto tému Vám prikladáme odkazy kde sa jej bližšie venujeme, a to:

v nasledovných článkoch, či prednáškach:

Zakladanie fondov na Slovensku – účtovné a daňové úskalia

Téme kolektívneho investovania sa v rámciHighgate Group venujeme relatívne intenzívne. Okrem skúseností so samotným zakladaním a prevádzkovaním fondov,…

Distribúcia malých slovenských investičných fondov

Legislatívna smršť v Národnej rade SR v júni 2023 mala za následok aj určité zmiernenie kritérií pri distribúcii malých slovenských investičných fondov. Novelou zákona…

Prednáška Petra Vargu na metodických dňoch SKDP k téme zdaňovania fondov na Slovensku

V nadväznosti na našu zatiaľ najväčšiu konferenciu, ktorá sa venovala financovaniu real estate prostredníctvom rôznych regulačných a daňových štruktúr…

 na našej úspešnej unikátnej konferencii:

Unikátna konferencia Real Estate – dane a financovanie

Viac ako 200 účastníkov sme privítali na našej zatiaľ najväčšej konferencii, ktorá sa venovala financovaniu real estate prostredníctvom…

či v rámci našich videopodcastov a online školení:

Videopodcast: Investičné fondy nehnuteľností

Moderátorka Lenka Buchláková diskutuje v podcaste Highgate Talks s naším partnerom Petrom Vargom a advokátom Romanom Barancom o téme investičných fondov nehnuteľností…

Tokenizované finančné nástroje a nehnuteľnosti

Tokenizácia aktív so sebou prináša bezpochyby množstvo výhod, ale aj výziev. Peter Varga ich na konferencii zhrnul nasledovne.

Ak Vás téma tokenizovaných finančných nástrojov zaujíma, bližšie sme sa jej venovali v nasledovnom článku:

Emisie tokenizovaných akcií a dlhopisov už aj na Slovensku? DLT Nariadenie

Tokenizáciu aktív sme v slovenskom právnom prostredí skúšali už viackrát. Či už to bolo štandardné STO (security token offering) alebo pri distribúcii…

Zdaňovanie rebalansovania portfólia

Slovenské daňové právo vo väčšine prípadov má ambíciu zdaňovať vznik príjmu pri rebalansovaní portfólií. Sú však inštitúty, pri ktorých k zdaneniu pri rebalansovaní nedochádza. Peter Varga sa na konferencii vyjadril aj k tomuto.  

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk