Postrehy Petra Vargu k špinavému biznisu s daňovými kontrolami na DPH

Domov > Články a aktivity > Postrehy Petra Vargu k špinavému biznisu s daňovými kontrolami na DPH
Peter Varga poskytol ďalší rozhovor k daňovým kontrolám na DPH. Svoje postrehy dodal aj v súvislosti so skloňovaným prípadom podnikateľa, ktorého firma po sérií 36 daňových kontrol vstúpila do konkurzu a on ako fyzická osoba do osobného bankrotu. V čase, keď sa postupne dozvedáme o tom, ako sa nám rozkladal právny štát, je veľký priestor, aby o zlyhaniach štátu hovorili aj títo konkrétni adresáti. Z tej našej perspektívy v spojení s praxou našej advokátskej kancelárii sú to hlavne adresáti obsesívnych daňových kontrol na DPH.

Doteraz sme si však možno mysleli, že sa v prípadoch daňových kontrol jedná skôr iba o nekompetentnosť štátneho aparátu porozumieť inštitútu dôkazného bremena a vplyvu nepriznania odpočtu DPH na chod tovarovej spoločnosti s úverovým financovaním. (Viac o tejto téme povedal Peter Varga vo svojom rozhovore pre Trend). Aj po týchto skúsenostiach podnikateľov, sa však javí, že ten problém s daňovými kontrolami na DPH môže v niektorých prípadoch napĺňať až účelový rozmer. Z výpovede niektorých podnikateľov je možné usudzovať, že primárnym cieľom štátu pri daňových kontrolách na DPH nemusela byť jeho snaha o spravodlivý výber daní,  ale snaha konkurencie znížiť hodnotu firmy, napríklad pred predajom alebo inou obchodnou skutočnosťou.

Problém daňových kontrol na DPH je skutočnosť, že ak sa do vás štát zahryzne, musíte zamestnať full-time človeka, ktorý túto agendu bude administrovať a musíte platiť advokátovi už počas samotných daňových kontrol, ak chcete mať vyššiu šancu na úspech pred súdom. A ak nemáte dostatočné rezervy a štát vám odpočet na DPH neprizná alebo požaduje zaplatiť DPH na intrakomunitárnom výstupe (alebo dokonca oboje pri tom istom tovare) a zároveň vaša ročná marža je nižšia ako hodnota „zadržanej/požadovanej DPH“, vaše podnikanie vie byť takto jednoducho zničené ešte predtým, ako sa dostanete pred nezávislý súd. A ten, možno aj vzhľadom na nie veľmi praktickú úpravu Správneho súdneho poriadku, nepriznáva odkladné účinky rozhodnutiam správcu dane. Takže sa veľmi jednoducho môže stať, že daňová pohľadávka sa bude exekuovať ešte predtým, ako sa na zákonnosť, či nezákonnosť postupov a rozhodnutí správcu dane pozrie nezávislý súd. Aj preto našim klientom v rámci poskytovania komplexných právnych, daňových a účtovných služieb radíme ako štrukturovať ich podnikanie tak, aby tieto riziká boli čo najmenšie.

Viac o tejto téme v predmetnom článku pre Trend: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-40/spinavy-biznis-s-vratkami-dph.html

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk