Zdaňovanie ETF

Domov > Články a aktivity > Zdaňovanie ETF

Zdaňovanie ETF v skratke

Vo všeobecnosti rozoznávame dva scenáre zdaňovania ETF:

 • Krátkodobé držanie (kratšie ako jeden rok) – kapitálové výnosy z ETF sú zdanené sadzbou 19%/25% sadzbou + 15% zdravotným poistením;
 • Dlhodobé držanie (jeden rok alebo dlhšie) – kapitálové výnosy z ETF môžu byť (mali by byť) od dane z príjmov oslobodené. Pre viac informácií prečo a kedy, si pozrite videopodcast Highgate Talks k zdaňovaniu ETF fondov.

Čo je ETF?

„ETF (Exchange Traded Fund) je fond obchodovaný na burze, ktorý sleduje viaceré aktíva v jednom fonde, ako sú akcie, dlhopisy alebo komodity. Obchoduje sa s nimi na burze ako s akciou a ponúka investorom jednoduchý spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio a investovať do rôznych tried aktív pod jednou strechou.

ETF sú podobné podielovým fondom, ale existujú medzi nimi niektoré kľúčové rozdiely. ETF sa obchodujú na burze počas celého dňa, zatiaľ čo podielové fondy sa oceňujú iba raz denne. ETF majú tiež tendenciu mať nižšie poplatky ako podielové fondy.

Výhody investovania do ETF:

 • Diverzifikácia: ETF ponúkajú jednoduchý spôsob, ako investovať do rôznych aktív, čo môže pomôcť znížiť vaše celkové riziko.
 • Nízke náklady: ETF majú tendenciu mať nižšie poplatky ako podielové fondy, čo vám môže pomôcť udržať si viac vašich výnosov.
 • Obchodovateľnosť: ETF sa obchodujú na burze počas celého dňa, takže ich môžete kedykoľvek kúpiť alebo predať.
 • Transparentnosť: ETF sú transparentné investičné produkty, takže môžete ľahko vidieť, do čoho investujete.

Ktoré sú indexové fondy?

Príklady niektorých najznámejších indexových fondov:

 • SPDR S&P 500 ETF (SPY): sleduje index S&P 500, ktorý je zložený z 500 najväčších spoločností v USA. Je to jeden z najobľúbenejších a najlikvidnejších ETF na svete.
 • iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
 • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): sleduje celý americký akciový trh, vrátane malých, stredných a veľkých spoločností.
 • iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): sleduje rozvíjajúce sa akciové trhy.
 • Invesco QQQ Trust (QQQ): sleduje index Nasdaq-100, ktorý je zložený zo 100 najväčších spoločností obchodovaných na burze Nasdaq.

Toto je len niekoľko príkladov z mnohých dostupných ETF. Pri výbere ETF je dôležité zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a časový horizont.

ETF a zložený úrok?

ETF (fondy obchodované na burze) môžu mať zložený úrok. Zložený úrok sa dosiahne, keď sa úroky reinvestujú, čím sa zvyšuje základná investícia a generuje sa ešte viac úrokov.

Zložený úrok je fenomén, kedy sa úroky počítajú nielen z pôvodnej investície, ale aj z už nazbieraných úrokov. To vedie k exponenciálnemu rastu investície v priebehu času.

Čo sú kapitálové výnosy?

Kapitálové výnosy sú zisky, ktoré dosiahnete z predaja cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy, nehnuteľnosti a kryptomeny. Vznikajú, keď je cena cenného papiera pri predaji vyššia ako jeho obstarávacia cena.

Existujú dva typy kapitálových výnosov

 • Krátkodobé kapitálové výnosy: tieto výnosy sa zdaňujú, ak ste cenný papier držali kratšie ako jeden rok. Sadzba dane je 19 % alebo 25 % a k tomu sa ešte aplikujú zdravotné odvody.
 • Dlhodobé kapitálové výnosy: tieto výnosy sú štandardne oslobodené od dane, ak ste cenný papier držali jeden rok alebo dlhšie.

Dividendy z ETF

Dividendy z ETF (fondov obchodovaných na burze) sa zdaňujú štandardne ako iné dividendy. U nás je to pri FO sadzbou dane 10 % a pri PO 0 %. Samozrejme, zrážková daň v štáte zdroja môže celkovú daňovú povinnosť pri dividendách zvýšiť. Na Slovensku neexistuje žiadna osobitná daňová úľava pre dividendy z ETF.

Zdaňovanie dividend na Slovensku

Dividendy sú podielom na zisku, ktorý vypláca spoločnosť svojim akcionárom. Na Slovensku sa dividendy zdaňujú dvoma spôsobmi:

 1. Zrážková daň:
 • Zrážková daň sa odvádza automaticky pri výplate dividendy.
 • Sadzba zrážkovej dane je 10% alebo 35 % pri FO; pri PO (okrem špeciálnych prípadov) zrážková daň nie je; to nemusí platiť, ak príjemcom dividend je zahraničná osoba; 
 • Daň zrážkou je konečná daň pre daňových rezidentov SR;
 • Daňoví nerezidenti SR si štandardne daň zrážkou môžu započítať na daň z príjmu v krajine, v ktorej sú daňovými rezidentmi.
 1. Daňové priznanie:
 • Dividendy zo zahraničia sa zahrňujú do zdaniteľného príjmu daňovníka v roku, v ktorom boli pripísané na jeho účet alebo eventuálne započítané na ďalší vklad (t.j. reinvestované).
 • Daň z dividend je 10% alebo 35 % pri FO; pri PO (okrem špeciálnych prípadov) daň nie je. 

Je rozdiel v zdaňovaní ETF ako fyzicka osoba vs právnická osoba 

Existuje pomerne veľa rozdielov v zdaňovaní ETF medzi fyzickou a právnickou osobou, vo všeobecnosti:

Fyzická osoba:

 • Zisk z predaja podielov na ETF sa zdaňuje ako kapitálový príjem 19%/25 % sadzbou dane a 15 % zdravotným poistením;
 • Zisk z predaja podielov na ETF však môže byť od dane z príjmov ako aj poistného oslobodený;  
 • Dividendy z akcií ETF sa zdaňujú štandardne ako ostatné dividendy; 
 • Daň sa pri predaji podielov na ETF zdaňuje cez daňové priznanie; 
 • Pri dividendách sa daň rovnako zdaňuje cez daňové priznanie (ibaže sa hypoteticky jedná o slovenské ETF), často sa však uplatňuje zrážková daň v štáte zdroje; 

Právnická osoba:

 • Zisk z predaja akcií ETF sa zdaňuje ako zdaniteľný príjem 15%/21% sadzbou dane.
 • Dividendy z akcií ETF sa zdaňujú ako zdaniteľný príjem 0%/35 % sadzbou dane.
 • Daň sa pri predaji podielov na ETF zdaňuje cez daňové priznanie; 

Čo je časový test a ako ušetriť na dani z príjmov a zdravotnom poistnom? 

Časový test a daň z príjmov

Časový test je podmienkou pre oslobodenie od dane z príjmov pri predaji cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy a podielové listy.

Dĺžka časového testu

 • Časový test 1 rok: ak cenný papier držíte jeden rok alebo dlhšie, príjem z jeho predaja je oslobodený od dane z príjmov.
 • Časový test 3 roky: mal byť zavedený u niektorých typoch cenných papierov, ale nakoniec nevošiel do účinnosti v roku 2024

Ako ušetriť na dani z príjmov

Pozrite si videopodcast k zdaňovaniu ETF fondov.

Aké sú typy fondov a ako sú zdaňované

Na Slovensku existuje viacero typov fondov, ktoré sa líšia svojou investičnou stratégiou, rizikom a výnosnosťou. Z hľadiska zdaňovania sa fondy delia do dvoch kategórií:

1. Podielové fondy

Podielové fondy združujú peniaze od investorov a investujú ich do rôznych typov cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy a peňažné trhové nástroje. Zisk z investície sa rozdeľuje medzi investorov v pomere k ich podielu na fonde.

Zdaňovanie podielových fondov:

 • “Dividendy” z podielových fondov sú vlastne výnosy a zdaňujú sa ako kapitálové výnosy sadzbou 19%.
 • Predaj podielových listov je medzi slovenskými rezidentami od dane oslobodený; 
 • Redemácia podielového listu podlieha dani z príjmov pri sadzbe 19 %; 

2. ETF (fondy obchodované na burze)

ETF sú fondy, ktoré sa obchodujú na burze cenných papierov ako akcie. Investujú do rôznych typov cenných papierov a sledujú vybraný index, sektor alebo komoditi.

Zdaňovanie ETF:

 • Dividendy z ETF sa zdaňujú ako štandardné dividendy;
 • Kapitálové výnosy z ETF sa zdaňujú, ak boli ETF držané kratšie ako 1 rok.
 • Dlhodobé držanie (1 rok alebo dlhšie) kapitálové výnosy z ETF môžu byť (mali by byť) od dane oslobodené. 

Typy fondov podľa investičnej stratégie

 • Akciové fondy: investujú do akcií a sú vhodné pre investorov s vyšším rizikovým profilom a očakávaním vyšších výnosov.
 • Dlhopisové fondy: investujú do dlhopisov a sú vhodné pre investorov s nižším rizikovým profilom a očakávaním nižších výnosov.
 • Zmiešané fondy: akcie a dlhopisy, ponúkajú vyvážený pomer medzi rizikom a výnosom.
 • Peňažné trhové fondy: sú krátkodobých peňažných trhových nástrojov a sú vhodné pre investorov, ktorí chcú krátkodobo “zaparkovať” svoje peniaze.


V ktorej krajine sa oplatí zdaňovať ETF? 

Neexistuje jednoznačná odpoveď na túto otázku a záleží na rôznych faktoroch, ako napríklad:

 • Krajina daňovej rezidencie: investori platia dane z príjmu v krajine, v ktorej sú daňovými rezidentmi. Existuje viacero kritérií, ktoré definujú daňovú rezidenciu, a tie sa v rôznych krajinách líšia
 • Typ ETF: rôzne typy ETF (akciové, dlhopisové, zmiešané) sa zdaňujú rôznymi sadzbami dane.
 • Výška príjmu: daňová sadzba sa môže líšiť v závislosti od výšky príjmu investora.
 • Dĺžka držania ETF: kapitálové výnosy z ETF držaných dlhšie ako jeden rok sú v niektorých krajinách oslobodené od dane.
 • Daňové úľavy: niektoré krajiny ponúkajú daňové úľavy pre investorov do ETF.

Príklad štandardného zdaňovania ETF v niektorých krajinách

 • Slovensko: dividendy z ETF sa zdaňujú sadzbou 10% pri FO. Kapitálové výnosy z ETF môžu byť od dane oslobodené, ak boli ETF držané jeden rok alebo dlhšie.
 • Česká republika: dividendy z ETF sa zdaňujú sadzbou 15%. Kapitálové výnosy z ETF môžu byť oslobodené od dane, ak boli ETF držané tri roky alebo dlhšie.
 • Spojené štáty americké: dividendy a kapitálové výnosy z ETF sa zdaňujú v závislosti od výšky príjmu investora.

Daňové raje pre ETF

Daňový raj je jurisdikcia, ktorá má nízke alebo žiadne dane a zvyčajne sa považuje za tajnú. Daňové raje často využívajú jednotlivci a podniky na zníženie daňového zaťaženia.Tu je niekoľko krajín, ktoré sa často považujú za daňové raje pre ETF:

 • Bermudy: britské zámorské územie so sadzbou dane z príjmu 0 % pre spoločnosti.
 • Kajmanské ostrovy: britské zámorské územie so sadzbou dane z príjmu 0 % pre spoločnosti.
 • Cyprus: členský štát EÚ s 12,5 % sadzbou dane z príjmu právnických osôb.
 • Malta: členský štát EÚ s 35 % sadzbou dane z príjmu právnických osôb, avšak existuje systém imputácie, ktorý môže znížiť zdaniteľný príjem až na 5 %.
 • Švajčiarsko: je mimo EÚ a má daňové sadzby, ktoré sa líšia v závislosti od kantónu. Švajčiarsko je však známe svojou bankovou tajomnosťou a politickou stabilitou.

Čo hrozí ak nezdanite ETF? 

Nezdanenie ETF môže mať materiálne následky. V závislosti od závažnosti a úmyslu daňovníka môže hroziť:

 1. Pokuta: Finančná správa SR môže uložiť pokutu štandardne vo výške 10% až 100% z neodvedenej dane.
 2. Úroky z omeškania: Daňovník je povinný platiť úroky z omeškania z neodvedenej dane. Úroky sa počítajú od dátumu splatnosti dane do dátumu jej uhradenia.
 3. Trestné stíhanie: V závažných prípadoch môže daňovníkovi hroziť trestné stíhanie za niektorý z daňových podvodov. 

Ako finančná správa dohliada na zdaňovanie ETF

Finančná správa SR dohliada na zdaňovanie ETF rôznymi spôsobmi:

 1. Kontrola daňových priznaní:
 • Finančná správa kontroluje daňové priznania investorov, aby sa uistila, že správne zdanili svoje príjmy z ETF.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností môže finančná správa vyzvať investora na dodanie dokladov o svojich investíciách.
 1. Kontrola bánk a investičných spoločností:
 • Finančná správa kontroluje banky a investičné spoločnosti, aby sa uistila, že zrážajú daň z dividend a zisku z predaja ETF.
 • Finančná správa môže uložiť pokutu bankám a investičným spoločnostiam, ktoré nedodržiavajú daňové predpisy.
 1. Medzinárodná spolupráca:
 • Finančná správa spolupracuje s daňovými úradmi v iných štátoch, aby sa uistila, že investori platia dane z príjmu z ETF v súlade s daňovými zmluvami.
 • Finančná správa získava automaticky informácie od väčšiny zahraničných finančných inštitúcií o slovenských daňovníkoch;
 1. Daňové kontroly:
 • Finančná správa môže vykonávať daňové kontroly u investorov, aby sa uistila, že správne zdanili svoje príjmy z ETF.
 • Daňová kontrola môže zahŕňať kontrolu bankových výpisov, investičných výpisov a daňových priznaní.

Na záver

Zdaňovanie ETF je komplexná téma, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu ETF, daňového statusu investora a krajiny, v ktorej sa ETF obchoduje. Pred investovaním do ETF je dôležité poradiť sa s daňovým poradcom, aby ste sa ubezpečili, že rozumiete daňovým dôsledkom.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk