DPH kontroly

Domov > Články a aktivity > DPH kontroly

DPH kontroly

DPH kontroly tvoria najrozsiahlejšiu oblasť nášho zastupovania v daňových konaniach. K daňovým kontrolám na DPH totiž dochádza oveľa častejšie ako v prípade daní z príjmov (napríklad v súvislosti s nelegálnymi daňovými optimalizáciami). DPH je totiž nosným zdrojom príjmov verejných rozpočtov na Slovensku. Je najvýnosnejšou daňou a iba príjem zo sociálnych odvodov je pre štát významnejší. Ak by sme analyzovali obdobie posledných 10 rokov (hotovostná metodika), tak DPH má v priemere 44% podiel na celkových daňových príjmoch štátu. Pre porovnanie, daň z príjmov právnických osôb sa na príjmoch štátu podieľa iba 18%.

Druhým dôvodom, pre ktorý je možné porozumieť, prečo štát kladie taký dôraz na DPH je problém tzv. daňovej medzery na DPH. Táto medzera predstavuje akýsi odhad daňových únikov na DPH, keďže DPH radí štát medzi najrizikovejšie dane z hľadiska daňových podvodov. Vrcholom neefektívnosti výberu DPH bol na Slovensku rok 2012, kedy daňová medzera na DPH dosiahla hodnotu 40% potenciálu výberu DPH. Dnes je tá medzera o poznanie nižšia, ale stále aktuálna. Je to relatívne významný posun vpred, a aj z toho dôvodu sa štát rozhodol poľaviť v niektorých inštitútoch zákona o DPH (napríklad zrušenie povinnej zábezpeky).

Aj keď je možné vo všeobecnosti súhlasiť s dynamikou a dôrazom, aký štát posledné roky kladie na výber DPH a súvisiace daňové kontroly, tento prístup má svoje limity. A zdá sa, že v mnohých prípadoch boli tieto limity prekročené, čo by sa v právnom štáte stávať nemalo. A je na súdoch, aby tie limity vedeli spoľahlivo a konzistentne identifikovať a pestovať tak v podnikateľskom prostredí tak nevyhnutnú právnu istotu. A je našou prácou ako daňových advokátov a daňových poradcov, aby sme o týchto prešľapoch daňových úradov súdy rozumne informovali.  

Zaujímavosti z daňových kontrol nájdete aj v našich mediálnych výstupoch alebo článkoch, či seminároch. Často o tom hovoríme na našich konferenciách (sem dať preklik na konferencie). Do pozornosti však dávame hlavne rozhovory pre Trend (Advokát: Daňové kontroly sú často účelové a absurdné) alebo (Mali ste vedieť! Ako daniari poľujú na zdravé firmy) ale bo Hospodárske noviny (Sú daňové kontroly stále problém aj pre poctivé firmy?)

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk