Tatiana Jochymová

Domov > Kontakty > Tatiana Jochymová

Tatiana Jochymová je advokátskou koncipientkou v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax.

Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného práva a práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, ako aj na implementáciu ESOP štruktúr. V rámci transakčného poradenstva sa pri akvizičných projektoch venuje slovenským aj zahraničným klientom z rôznych oblastí podnikania.

Tatiana sa zároveň venuje zastupovaniu klientov pred správcom dane v daňových kontrolách, ako aj zastupovaniu pred správnymi súdmi a Najvyšším správnym súdom SR v súvisiacich sporoch.

Vzdelanie

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Mgr. (2021)
  • University of East Anglia, Norwich, United Kingdom, Faculty of Law (študijný pobyt)

Služby

Články a aktivity

NÁŠ TÍM

Spoznajte ďalších členov nášho tímu