Anita Péková

Anita Péková je hlavná účtovníčka v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť účtovania Saas a uplatňovania patent boxu ako aj účtovaniu spoločností investujúcich na finančných trhoch. Spolu so svojím 5 členným tímom sa venuje aj účtovaniu spoločností z oblasti zdravotníctva a výroby. Okrem toho sa Anita podieľa aj na vykonaní due diligence […]

Tomáš Habara

Tomáš Habara je hlavný účtovník v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting, kde sa zameriava na účtovníctvo fondov a kryptomien. Okrem toho má Tomáš skúsenosti s účtovníctvom podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS). Vo svojej praxi sa zameriava tiež aj rekonštrukciu a automatizáciu účtovníctva. Zároveň poskytuje ad-hoc účtovné poradenstvo rôzneho typu, napr. možnosti transformácie účtovníctva z SK […]

Flóra Ľuptáková Petruszová

Flóra Ľuptáková Petruszová je vedúca hlavná účtovníčka v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting. Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť účtovania akvizičných projektov a vkladov investorov, účtovníctvu pre spoločnosti pred/po vstupe do likvidácie, ako aj rôznym typom spoločností (v.o.s., k.s., družstvo), poradenstvu v oblasti investícií do nehnuteľností a zastupovaniu klientov na daňovom úrade pri miestnych zisťovaniach […]

Peter Šopinec

Peter Šopinec je COO v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting. Pred vstupom do Highgate Accounting v roku 2017 pôsobil Peter 7 rokov v produkčnej spoločnosti, kde mal na starosti tvorbu a nastavenie interných finančných a technických procesov. V súčasnosti v Highgate Accounting spolu s externým IT tímom zastrešuje implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb a interných procesov. Peter je […]

Alexandra Fujeríková

Alexandra Fujeríková je právnym asistentom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť M&A. Klientom radí v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a zmluvného práva. V rámci týchto činností Alexandra pre klientov zabezpečuje najmä zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny, due dilligence v oblasti obchodného práva, prípravu korporátnej dokumentácie a úpravu vzťahov v rámci spoločností. […]

Tatiana Jochymová

Tatiana Jochymová je advokátskou koncipientkou v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného práva a práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, ako aj na implementáciu ESOP štruktúr. V rámci transakčného poradenstva sa pri akvizičných projektoch venuje slovenským aj zahraničným klientom z rôznych oblastí podnikania. Tatiana sa zároveň venuje zastupovaniu klientov pred správcom dane […]

Dominika Fedáková

Dominika Fedáková je advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť fúzií a akvizícií, práva obchodných spoločností a oblasť nehnuteľností, a to v poradenstve lokálnym, ako aj medzinárodným klientom. V transakčnom poradenstve radí spoločnostiam z rôznych sektorov, a to na sell-side alebo aj buy-side pri predajoch […]