Vladimír Gaduš

Domov > Kontakty > Vladimír Gaduš

Vladimír Gaduš je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax.

Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na softvérové právo a právo informačných technológií. Jeho odborné poradenstvo zahŕňa široké spektrum činností v oblasti vývoja, distribúcie, servisu a implementácie softvérových riešení, vrátane prípravy licenčných a obchodných podmienok. Vladimír sa rovnako venuje ochrane osobných údajov a aktívne podporuje klientov pri nastavovaní procesov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, príprave GDPR dokumentácie a vykonávaní GDPR auditov. Okrem toho, sa Vladimír zameriava aj na e-Privacy, e-commerce, AML reguláciu a ochranu spotrebiteľa.

Vzdelanie

  • Univerzita v Tilburgu, Právnická fakulta, LL.M. (2012)
  • Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Mgr. (2010)

Služby

Články a aktivity

NÁŠ TÍM

Spoznajte ďalších členov nášho tímu