Švarcsystém: Chcete pracovať na živnosť alebo zamestnávať živnostníkov? Dajte si pozor aby Vám nezaklopala Kobra alebo OČTK

Táto analýza sa venuje problematike nelegálneho zamestnávania formou zastreného faktického pracovnoprávneho vzťahu inou zmluvou teda o tzv. švarcsystém. Začiatky švarcsystému   Začiatkom 90. rokov založil podnikateľ Miroslav Švarc stavebnú firmu Švarc s. r. o. Vidina mnohých po páde režimu bola jasná a to postaviť sa na vlastné nohy a zarobiť. V tomto prípade tomu nebolo inak, Švarc sa veľmi skoro […]

CFC pravidlá od 2022 – ako fungujú a aké chyby vykazujú

V roku 2020 bol novelou doplnení zákon o dani z príjmov o ustanovenia zavádzajúce pravidlá pre zahŕňanie príjmov z kontrolovaných zahraničných spoločností fyzickým osobám (tzv. CFC pravidlá). Účinnosť týchto pravidiel bola posunutá z 1.1.2021 na 1.1.2022. Podstatou týchto pravidiel je zdaňovanie slovenských daňových rezidentov, fyzických osôb, zo zisku, ktorý dosiahnu ich zahraničné schránkové spoločnosti a spoločnosti sídliace v tzv. nespolupracujúcich štátoch.   Môžeme tak povedať, že […]