V súčasnosti sa aj u nás na Slovensku tešia malé investičné fondy čoraz väčšej pozornosti. V súvislosti s tým vznikajú investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania, a tak sme sa rozhodli zorganizovať Konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov, ktorá sa uskutočnila 14.06.2022 v Hoteli Park Inn by Radisson v Bratislave. 

Na konferencii odzneli mnohé témy týkajúce sa problematiky zakladania a prevádzkovania investičných fondov, a to:

  • Venovali sme sa hraniciam kolektívneho investovania a štandardného equity financovania, prípadne crowdfundingu z regulačného hľadiska. Úlohám a praxi NBS pri výkone dohľadu, či trestnoprávnym súvislostiam pri nedodržaní regulačného rámca. 
  • Predstavili sme typy investičných fondov na Slovensku z regulačného hľadiska, kde sme priblížili aj otázku administratívnych, časových a finančných nákladov spojených so zakladaním fondov. 
  • Predstavili sme akcionársku štruktúru pri fondoch, aké právne formy pozná fondový business, výhody a nevýhody SICAV alebo družstva, či ako efektívne nastaviť práva zakladateľov a investorov. 
  • Riešili sme zdaňovanie a účtovanie fondov na Slovensku, aké daňové režimy ponúka fondový business, špecifiká účtovania fondov, či problematiku uplatňovania DPH pri správe fondov.
  • Český kolegovia priblížili SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike, typy fondov a daňové režimy existujúce v Čechách, best practices pre Slovákov v zakladajúcich investičné fondy v Čechách, či administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov. 
  • Na záver konferencie sme sa venovali daňovým a regulačným implikáciám pri slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch, regulácii distribúcie na Slovensku, obhájiteľnosti zahraničnej štruktúry z pohľadu slovenských daňových úradov, či daňovým špecifikám pre slovenských investorov investujúcich do zahraničného fondu. 

Konferencie sa zúčastnilo 125 ľudí a bola tak vypredaná. Témy a program konferencie oslovili prevažne podnikateľov (70%), predstaviteľov štátu – NBS, Burzu, NR SR (15%) a právnych a daňových poradcov (15%). Teším nás teda, že na Slovensku existuje kapitálový trh.