Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy (28.11. a 29.11.2022)

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 28. 11. 2022

Miesto podujatia: AC HOTEL by Marriott v Bratislave

iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Konferencia Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy (28.11. a 29.11.2022)

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

V oblasti práva, daní a účtovníctva radíme veľkému množstvu slovenských startupov a už fungujúcich digitálnych a IT spoločností. Relatívne dôverne tak poznáme súvisiace reálie tohto segmentu. Či už je to téma daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora, zakladanie holdingu, automatizované účtovanie, ESOP, právne, praktické a daňové nástrahy škálovania businessu do zahraničia alebo fungovanie s kryptom, všetko sú to témy s ktorými sa v praxi stretávame. Veríme preto, že sa Vám bude táto konferencia páčiť. Registrovať sa môžete na celú konferenciu alebo iba na niektoré časti, ktoré vás zaujímajú.

SPEAKRI

Harmonogram

Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy (28.11. a 29.11.2022)

Kúpiť lístok
28. 11.
2022
09:00 - 10:00
60 min

Predaj spoločnosti alebo vstup investora

Speakri: Peter Varga, Tomáš Demo, Michal Nešpor

 • Aké sú základné situácie a typy vstupu investora do spoločností?
 • Aké sú kľúčové motivácie a oblasti záujmu investora a majiteľa spoločnosti?
 • Na čo by sa mala IT firma sústrediť, aby sa podarilo maximalizovať benefity investície pre firmu a majiteľa spoločnosti?
 • Štruktúrovane transakcie a príslušné daňové dopady z pohľadu dane z príjmov (napr. daňové zaťaženie cez slovenskú vs. zahraničnú holdingovú spoločnosť);
 • Skúsenosti z transakcií;
10:00 - 10:15
15 min

Networking break

10:15 - 11:15
60 min

Relevantné finančné ukazovatele pri predaji firmy alebo vstupe investora

Speakri: Milan Gedeon, Miroslav Mulica

 • Čo v účtovníctve zaujíma investora alebo kupujúceho?
 • Riziká spojené s nesprávnym účtovaním;
 • Kapitalizácia spoločnosti;
 • Skúsenosti z transakcií;
11:15 - 11:30
15 min

Networking break

11:30 - 12:30
60 min

Panelová diskusia k efektívnemu a transparentnému vedeniu účtovníctva

Speakri: Peter Šopinec, Kamil Krajňak, Branislav Šimo

 • Transparentnosť v účtovníctve;
 • Automatizácia účtovných procesov v malých a stredne veľkých spoločnostiach;
 • Digitalizácia účtovníctva;
 • Skúsenosti z praxe;
12:30 - 13:30
60 min

Obed v hoteli Marriott

28. 11. 2022 2. časť

Kúpiť lístok
13:30 - 14:15
45 min

Zahraniční IT dodávatelia a práca „z Bali“

Speakri: Peter Varga

 • Zrážkové dane pri vyplácaní zahraničných dodávateľov;
 • Práca z „Bali“ – daňové a odvodové súvislosti;
 • Nastavenie zmluvnej dokumentácie;
14:15 - 14:30
15 min

Networking break

14:30 - 15:30
60 min

ESOP – Best practice

Speakri: Peter Varga, Tomáš Demo

 • Aké formy akcií a opcií môžu slovenské firmy ponúknuť svojim zamestnancom?
 • Právne a praktické súvislosti;
 • Daňové a odvodové súvislosti;
 • Cezhraničná štruktúra a skúsenosti z praxe;
15:30 - 15:45
15 min

Networking break

15:45 - 16:45
60 min

Fungovanie v krypte

Speakri: Peter Varga, Vladimíra Mačuhová

 • Prijímanie odplaty a vyplácanie dodávateľov v krypte;
 • Typy krypto projektov (emisie tokenov, správa, poradenstvo, komunitný token,...) a regulačné a daňové aspekty;
 • Účtovné a daňové úskalia na Slovensku a best practice pri odchode zo Slovenska;
 • Skúsenosti z praxe;

29. 11. 2022 1. časť

Kúpiť lístok
09:00 - 10:15
75 min

Škálovanie podnikania v IT do zahraničia

Speakri: Peter Varga

 • Musím mať v zahraničí firmu v rôznych podnikateľských situáciách?
 • Vznik stálej prevádzkarne, DPH režimy, zrážkové dane;
 • Firma v offshore jurisdikcii z právneho, daňového a praktického pohľadu;
 • Holding v zahraničí – výhody a nevýhody;
 • Požiadavky investorov na zahraničnú štruktúru;
 • Ochrana súkromného majetku majiteľa v kontexte politickej situácie na Slovensku;
 • Transferové oceňovanie;
10:15 - 10:30
15 min

Networking break

10:30 - 11:15
45 min

Témy, ktoré ste navrhli vy

Speakri: Peter Varga, Tomáš Demo

 • Elektronické podpisovanie;
 • SRO vs živnosť vs zamestnanie ITčkárov – dopady na dávky sociálneho poistenia;
11:15 - 11:30
15 min

Networking break

11:30 - 12:30
60 min

Softvérové zmluvy so zákazníkmi

Speakri: Tomáš Demo, Matej Mihálech

 • Rámcové, alebo jednorazové zmluvy;
 • Waterfall vs. agilný vývoj SW;
 • Licenčné podmienky;
 • Záruky a zodpovednosť za vady SW;
 • Problematické ustanovenia - skúsenosti z praxe;
12:30 - 13:30
60 min

Obed v hoteli Marriott

29. 11. 2022 2. časť

Kúpiť lístok
13:30 - 14:15
45 min

Štrukturovanie podnikania do USA

Speakri: Marián Volent

 • Ako je najlepšie vstúpiť na trh v USA;
 • Kde je možné získať nejakú pomoc/informácie/granty?
 • Aké je daňové a administratívne zaťaženie?
 • Ako si vybrať správneho právnika a účtovníka?
 • Ako sa dostať do obzoru investorom/fondom?
 • V ktorom štáte sú najlepšie podmienky na vstup do americký trh?
14:15 - 14:30
15 min

Networking break

14:30 - 15:30
60 min

Daňová optimalizácia pre digitálne a IT firmy

Speakri: Peter Varga, Milan Gedeon

 • Holdingová štruktúra – ochrana majiteľa;
 • Patent Box a Superodpočet – ako niektoré IT firmy nemusia na Slovensku platiť daň z príjmov;
 • Iné daňové a odvodové typy a skúsenosti z praxe;
 • Kedy je daňová optimalizácia už trestným činom;
15:30 - 15:45
15 min

Networking break

15:45 - 16:45
60 min

Švarc systém

Speakri: Peter Varga

 • Daňovo-odvodové implikácie a výpočty;
 • Dopad u zamestnancov na dávky zo sociálneho poistenia (materské, dôchodok, PN,...);
 • Aký dopad má zmena na živnosť na dôchodok živnostníka?
 • Analýza súdnych rozhodnutí, ktoré sa témou zaoberali;
 • Prax správcov dane a inšpektorátov práce;
 • Trestnoprávna zodpovednosť;
 • Nastavenie zmlúv s kontraktormi;

LÍSTOK

1. časť

160 € + DPH

Dátum: 28.11.2022
Miesto: AC HOTEL by Marriott v Bratislave
 • občerstvenie

 • spoločný networking obed

 • vstup na prednášky vo zvolenej časti

2. časť

130 € + DPH

Dátum: 28.11.2022
Miesto: AC HOTEL by Marriott v Bratislave
 • občerstvenie

 • spoločný networking obed

 • vstup na prednášky vo zvolenej časti

Celá konferencia

400 € + DPH

Dátum: 28.11.2022
Miesto: AC HOTEL by Marriott v Bratislave
 • občerstvenie

 • spoločný networking obed

 • neobmedzený vstup na prednášky

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI KONFERENCIE

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.