Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 21. 06. 2023

Miesto podujatia: Hub Hub, Twin City C, Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava

Iba prezenčne
Konferencia Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

Plány vydávania zamestnaneckých akcií a podielov (employee stock option plan alebo skrátene „ESOP“) sa za posledné roky stali štandardom aj v slovenských firmách. A to nielen v startupoch, ale aj vo väčších a ziskových spoločnostiach. Keďže nízka miera nezamestnanosti a s tým súvisiaca situácia trhu práce ešte zintenzívnila boj o top ľudí na trhu, ponúknutie podielov na firme je tak často skloňovanou podmienkou nielen na manažérskych pozíciách.

Cieľom našej konferencie špeciálne venovanej ESOPom je zrozumiteľnou formou ukázať best practices jednotlivých typov takýchto štruktúr. A to z hľadiska ekonomického a psychologického nastavenia v rámci firmy ako aj paralelného právneho a daňového štrukturovania (daňovej optimalizácie).

Konferencia tak má za cieľ plnohodnotne ukázať komplexný a praktický pohľad na jednotlivé variability participácie zamestnancov/kontraktov na ziskoch/tržbách/exitoch spoločností. Ako sa v praxi riešia bad leaver/good leaver situácie, ako nastaviť pre majiteľov firiem právne zabezpečenia, kde je dnes trh a best practices slovenských firiem, čo sa očakáva a aké sú trendy zo zahraničia?

SPEAKRI

Harmonogram

Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách

Kúpiť lístok
21. 06.
2023
08:30 - 09:00
30 min

Registrácia

Miesto: Hub Hub, Twin City C, Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava

09:00 - 10:00
60 min

Ako nastaviť efektívny a fungujúci ESOP v slovenskej firme

Speaker: Peter Varga, Tomáš Demo, Miroslav Mulica

 • Aké sú najpoužívanejšie typy zamestnaneckých podielov v slovenských firmách?
 • Aké daňové implikácie prináša ostrý vs. tieňový zamestnanecký podiel pre firmu aj zamestnanca? A aké daňové zmeny (a možnosti) prináša novela zákona o dani z príjmov?
 • Je možné tieto daňové implikácie legálnou cestou minimalizovať alebo sa im vyhnúť? Ktoré formy podielov sú výhodnejšie?
 • Dáva zmysel používanie samostatných ESOP spoločností z praktického, právneho ako aj daňového hľadiska?
 • Ako fungujú iné „neštandardné“ typy odmeňovania? (airdrops, iné krypto aktíva, zálohy na mzdu)
 • Koľko stojí a ako dlho trvá nastavenie ESOP štruktúry vo firme?
 • Prístupy k ohodnoteniu spoločnosti pri vydaní ESOP, plus praktické skúsenosti.
10:00 - 10:15
15 min

Prestávka

10:15 - 11:15
60 min

Aktuálne trendy a prístupy pri vydávaní zamestnaneckých akcií

Speaker: Peter Varga, Tomáš Demo, Daniel Gašpar

 • Požiadavky investorov, kupujúcich, majiteľov firiem a zamestnancov – best practices
 • Bezodplatné vydávanie vs. odkupovanie podielov zamestnancami
 • Vesting a KPI podmienky pre nadobudnutie podielov
 • Good Leaver a Bad Leaver odchody zamestnancov
 • Prístupy k manažérskym a zamestnaneckým opčným plánom
 • Porovnanie prístupov k ESOP podmienkam v slovenských, českých a US firmách a zahraničné trendy
11:15 - 11:30
15 min

Prestávka

11:30 - 12:30
60 min

Panelová diskusia s hosťami

Speaker: Daniel Gašpar

 • Ako sa na zavedenie ESOPu vo firme pozerá investor?
 • Zvyšujú ESOPy výkonnosť ľudí?
 • Aké formy akcií ponúkajú slovenské spoločnosti svojim zamestnancom?
 • Aké sú manažérske skúsenosti s bad leaver situáciami, ako to riešiť a preventívne nastavovať?
 • Majú mať zamestnanci iba podiel na zisku (exite), alebo tiež podieľať sa na rozhodovaní o spoločnosti?
 • Skúsenosti zo slovenských firiem

LÍSTOK

Štandard

60 € + DPH

Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách
– iba prezenčne

Dátum: 21.06.2023
Miesto: Hub Hub, Twin City C, Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava

PARTNERI

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.