Švarc systém

„Zamestnávanie“ živnostníkov – kde je hranica?

Unikátna konferencia, ktorá má ambíciu byť jediným miestom, kde sa dozviete odpovede na vaše právne, daňové, odvodové a ďalšie ekonomické otázky
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 18. 04. 2024

Miesto podujatia: Online / Prezenčne - Styla Event Hall

Konferencia Švarc systém

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

Problematika tzv. švarc systému (t. j. „zamestnávanie“ živnostníkov/kontraktorov) je témou, ktorá lemuje slovenské podnikateľské prostredie už desaťročia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú zjavné daňovo-odvodové výhody. Na druhej strane, takýto aranžmán prináša viaceré výzvy.

Sú to najmä právno-regulačné výzvy:

 • V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí byť vzťah pracovnoprávny?
 • Aké sú sankcie, ak má kontrolný orgán na to iný názor?
 • Ako často sú kontroly a ktoré orgány švarc systém kontrolujú? alebo
 • Ako nastaviť práva a povinnosti v zmluvách a prispôsobiť faktický stav tak, aby sa znížili regulačné riziká?

Zároveň, je určite vhodné poznať hranicu, po prekročení ktorej už môže mať takýto prípadný nelegálny aranžmán aj trestnoprávne dôsledky.

Švarc systém prirodzene prináša aj ekonomické výzvy. Pri tých mikroekonomických ide o celú radu daňovo-odvodových súvislostí a porovnávaní medzi živnosťou, autorskými zmluvami, zamestnaním alebo SRO. A to nielen v kontexte efektívnej daňovo-odvodovej sadzby, ale aj v kontexte povinnosti platiť zdravotné/sociálne poistné ako aj dávok zo sociálneho poistenia. Napríklad nie je totiž vylúčené, aby pre nejakú fyzickú osobu v určitom veku a s určitou pracovnou históriou bolo výhodnejšie zotrvať v pracovnoprávnom vzťahu oproti živnosti, pretože „delta“ sumy úspory na živnosti nie je vyššia ako „delta“ sumy vyššieho dôchodku pri určitom predpokladanom veku dožitia. Z makroekonomických výziev je napríklad zaujímavá tá, ktorá pri daňovej optimalizácií hovorí o jej pozitívnom efekte v podobe vyvolania tlaku na štát rozumnejšie hospodáriť.

Akokoľvek. Táto konferencia má ambíciu byť jediným miestom, ktoré chce zodpovedať všetky relevantné právne, daňové, odvodové a ďalšie ekonomické súvislosti. Radi Vás tam uvidíme. Využite jedinečnú možnosť zúčastniť sa konferencie pohodlne online alebo fyzicky s obmedzeným počtom miest.

SPEAKRI

Harmonogram

Švarc systém

Kúpiť lístok
18. 04.
2024
08:00 - 08:45
45 min

Registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Styla Event Hall

08:45 - 09:20
35 min

Otvorenie konferencie – Švarc systém ako spoločenský a ekonomický fenoméns

Speakri: Peter Varga (Highgate Group), Martin Vlachynský (INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)

09:20 - 10:30
70 min

Daňovo-odvodové porovnanie rôznych právnych režimov

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

 • Živnosť vs. zamestnanie vs. SRO;
 • Dane a odvody pri rôznych autorských zmluvách;
 • Rôzne formy pracovných pomerov a daňovo-odvodové súvislosti;
 • Dopady na dôchodky;
 • Dopady na materské a rôzne možnosti kreatívneho nastavenia;
 • Dopady na ostatné dávky (napr.: dávka v nezamestnanosti, PN,...);
 • Rôzne prípadové štúdie.
10:30 - 10:45
15 min

Coffee break

10:45 - 12:00
75 min

Právno-regulačné výzvy

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

 • V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí byť vzťah pracovnoprávny?
 • Aké sú sankcie, ak má kontrolný orgán na to iný názor?
 • Ako často sú kontroly a ktoré orgány švarc systém kontrolujú?
 • Ako prispôsobiť faktický stav tak, aby sa znížili regulačné riziká?
 • Skúsenosti z praxe.
12:00 - 13:00
60 min

Obedová prestávka

13:00 - 14:15
75 min

Nastavovanie zmlúv s kontraktormi

Speakri: Peter Varga (Highgate Group), Katarína Matulníková (Wolf Theiss Bratislava)

 • Zákonník práce a jeho ustanovenia nereflektujúce súčasné ekonomické reálie;
 • Potenciál rigídnosti zákonníka práce pre správne nastavenie zmluvy s kontraktorom;
 • Ktoré ustanovenia zmlúv sú problematické?
 • Ako nastaviť práva a povinnosti v zmluvách, aby sa znížili regulačné riziká?
 • Rôzne prípadové štúdie.
14:15 - 14:30
15 min

Coffee break

14:30 - 15:30
60 min

Švarc systém a trestnoprávne súvislosti

Speakri: Peter Varga (Highgate Group)

Panelisti: Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

 • Diskusia s Prof. JUDr. Tomášom Strémym, PhD.

LÍSTOK

PREZENČNE

300 € + DPH

PREZENČNÁ ÚČASŤ

 

Lístok na konferenciu Švarc systém

Dátum: 18.04.2024
Miesto: Styla Event Hall, Studená ulica 4B, 821 04 Bratislava
 • Účastník získa checklist náležitostí správneho nastavenia zmlúv s kontraktormi

 • Účastník môže priamo komunikovať s odborníkmi počas konferencie aj mimo oficiálneho programu

 • Účastník môže klásť otázky priamo prezentujúcim počas konferencie alebo cez Slido

 • Networking

 • Občerstvenie počas prestávok a spoločný obed

 • Obmedzený počet lístkov

ONLINE

160 € + DPH

ONLINE ÚČASŤ

Lístok na konferenciu Švarc systém

Dátum: 18.04.2024
Miesto: Online
 • Účastník získa checklist náležitostí správneho nastavenia zmlúv s kontraktormi

 • Účastník môže klásť otázky prezentujúcim cez Slido

 • Online pripojenie na prednášky počas celého dňa

Galéria

Aftermovie

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE

PARTNERI KONFERENCIE

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.