Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

iba prezenčne
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 14. 06. 2022

Miesto podujatia: Park Inn by Radisson v Bratislave

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou
Konferencia Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

Informácie ku konferencii

O konferencii

O konferencii

Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz v äčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania. Pre niektoré business modely predstavuje fondová štruktúra zefektívnenie právneho a daňového fungovania. Pre iné zasa neprimerane zvýšenú administratívu.

Témami konferencie preto budú:

 • hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska;
 • úloha a prax NBS pri výkone dohľadu, administratívne a trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámcu;
 • typy investičných fondov na Slovensku a administratívna a finančná nákladnosť ich založenia;
 • akcionárske štruktúry pri fondoch; vzťahy medzi zakladateľmi a investormi;
 • zdaňovanie a účtovanie fondov;
 • SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike;
 • daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch;
 • investičné fondy vo vybraných krajinách v zahraničí a presahy na Slovensko.

SPEAKRI

Harmonogram

Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

Kúpiť lístok
14. 06.
2022
09:00 - 10:00
60 min

Kde je hranica kolektívneho investovania

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Kde je hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska?
 • Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu?
 • Trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámca
10:00 - 10:15
15 min

Networking break

10:15 - 11:30
75 min

Typy investičných fondov na Slovensku z regulačného hľadiska

Speaker: Peter Varga (Highgate Group), Roman Baranec

 • Aké typy fondov na Slovensku poznáme a komu môžu byť distribuované?
 • Ako môžu byť na Slovensku distribuované zahraničné fondy?
 • Aké sú ich administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
11:30 - 11:45
15 min

Networking break

10:15 - 11:30
75 min

Akcionárska štruktúra pri fondoch

Speaker: Tomáš Demo (Highgate Group)

 • Aké právne formy pozná fondový business?
 • Aké výhody a nevýhody má SICAV alebo družstvo?
 • Ako efektívne nastaviť práva zakladateľov a investorov?
12:30 - 13:15
45 min

Obed v hoteli Park Inn

13:15 - 14:15
60 min

Zdaňovanie a účtovanie fondov na Slovensku

Speaker: Peter Varga, Milan Gedeon (Highgate group)

 • Aké daňové režimy ponúka fondový business?
 • Aké špecifiká má účtovanie fondov?
 • Uplatňuje sa pri správe fondov DPH?
14:15 - 14:30
15 min

Networking break

14:30 - 15:45
75 min

SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike

Speaker: Dušan Klimeš, Marek Joch

 • Aké typy fondov a daňové režimy existujú v Čechách;
 • Akú sú best practices pre Slovákov zakladajúcich investičné fondy v Čechách;
 • Administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
15:45 - 16:00
15 min

Networking break

16:00 - 17:00
60 min

Daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch

Speaker: Peter Varga (Highgate Group)

 • Regulácia distribúcie na Slovensku;
 • Obhájiteľnosť zahraničnej štruktúry z pohľadu slovenských daňových úradov;
 • Daňové špecifiká pre slovenských investorov investujúcich do zahraničného fondu.

LÍSTOK

Štandard

200 € + DPH

Celá konferencia

Dátum: 14.06.2022
Miesto: Park Inn by Radisson v Bratislave
 • Neobmedzený vstup na prednášky počas celého dňa

 • Občerstvenie

ORGANIZÁTOR

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNy PARTNER

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE

VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.