Naše poradenstvo a mediálne výstupy ku korona kríze a pomoci zasiahnutým podnikateľom

Domov > Články a aktivity > Naše poradenstvo a mediálne výstupy ku korona kríze a pomoci zasiahnutým podnikateľom

V súvislosti s našim poradenstvom firmám a podnikateľom zasiahnutých ekonomickými následkami koronavírusu sme boli oslovení a poskytli sme viacero rozhovorov, článkov a príspevkov pre popredné slovenské denníky a týždenníky na témy súvisiace s ekonomickými dopadmi pandémie a našou pomocou pre firmy a podnikateľov.

Rozhovor pre biznis magazín FORBES


Začiatkom apríla 2020 poskytli zakladatelia Peter Varga a Tomáš Demo rozhovor pre slovenské vydanie renomovaného svetového magazínu o podnikaní FORBES. Okrem rozhovoru o našich službách, klientoch a pridanej hodnote oproti našej konkurencii na slovenskom trhu sme porozprávali tiež niečo o našom projekte www.zachranfirmu.sk a možnostiach a nástrojoch, aké môžu firmy a podnikatelia využiť aby ich podnikanie finančne prežilo ekonomické následky koronakrízy.

Celý článok je dostupný tu https://www.forbes.sk/nie-vsetkym-podnikatelom-vie-stat-v-krize-naozaj-financne-pomoct-snazime-sa-o-to-aj-my/

Článok o vyplácaní dividend pre denník SME


V apríli 2020 nás tiež oslovil denník SME so žiadosťou o odborné vyjadrenie k možnostiam vyplácania dividend v čase pandémie. Tomáš Demo vo svojom článku priblížil majiteľom a štatutárom firiem možnosti, obmedzenia a riziká spojené s vyplácaním zisku a prebytočnej likvidity z firiem. Jednou z nosných tém článku boli povinnosti a zodpovednosť štatutárom a majiteľov firiem za úpadok firmy a škodu spôsobenú veriteľom neoprávnenou výplatou prostriedkov z majetku spoločnosti.

Online verzia článku je dostupná tu https://pravo.sme.sk/c/22388093/ako-si-vyplatit-zisk-z-firmy-v-case-pandemie.html

Príspevok pre Hospodárske noviny o daňovej optimalizácii roku 2019


Jednou z možností, ako môžu podnikatelia zasiahnutí koronakrízou znížiť svoje náklady a zvýšiť tak svoje šance firmy na prežitie ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou je zníženie daňovej povinnosti za rok 2019. O tom, že ešte aj v roku 2020 majú niektorí podnikatelia možnosti znížiť svoju daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie roka 2019 a aké sú niektoré z týchto možností opísal Peter Varga v článku pre Hospodárske noviny.

Rozhovor pre ekonomický týždenník TREND


V reakcii na vládou prijaté kompenzačné opatrenia pre podnikateľov nás v apríli 2020 oslovil so žiadosťou o rozhovor tiež ekonomický týždenník TREND. Peter Varga sa s redaktorkou TRENDu rozprával nielen o možnostiach a podmienkach využitia štátom prijatých opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou, ale tiež o nástrojoch, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém a ktoré môžu podnikateľom pomôcť znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 ešte aj v roku 2020.

Celý rozhovor je dostupný tu – https://www.etrend.sk/podnikanie/advokat-varga-dovera-v-ekonomiku-sa-neobnovi-zo-dna-na-den.html

Článok pre Hospodárske noviny s praktickým porovnaním štátnych príspevkov


V reakcii na ekonomické reštrikcie spôsobené koronavírusom prijala vláda SR viacero opatrení smerujúcich k udržaniu zamestnanosti a čiastočnej kompenzácii podnikateľov za obmedzenie ich prevádzok a pokles tržieb. Zorientovať sa v množstve opatrení, podmienkach na ich získanie ako aj obmedzeniach pri ich čerpaní nie je pre množstvo podnikateľov jednoduché.

Peter Varga preto s cieľom pomôcť podnikateľom zorientovať sa v spleti opatrení popísal v článku pre Hospodárske noviny niekoľko modelových prípadov ukazujúcich, ktorá kombinácia jednotlivých opatrení je pre podnikateľov a zamestnávateľov v konkrétnych prípadoch najvýhodnejšia.

Online verzia článku je dostupná tu https://hnonline.sk/prakticke-hn/2135859-padate-ku-dnu-ale-neviete-ktory-z-prispevkov-statu-si-vybrat-tu-je-prehlad

Príspevok pre Hospodárske noviny o možnostiach a obmedzeniach zamestnania na dohodu počas núdzového stavu


Náš kolega a advokát Lukáš Makara poskytol pre Hospodárske noviny rozhovor, v ktorom  okrem iného porozprával o možnostiach a obmedzeniach zamestnávania na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer počas núdzového stavu a to tiež s ohľadom na možnosti čerpania štátnych príspevkov.

Online verzia článku je dostupná https://hnonline.sk/prakticke-hn/2148713-dohodari-ak-vam-klesol-prijem-aj-vy-mozete-mat-kompenzaciu

Rozhovor pre denník POSTOJ


V rozhovore pre konzervatívny denník POSTOJ sa Peter Varga rozprával s redaktorom o nástrojoch daňovej optimalizácie roku 2019. Vzhľadom na nízku flexibilitu zákonníka práce a z toho vyplývajúce v mnohých prípadoch likvidačné náklady spojené s ukončovaním pracovných pomerov bola ďalšou z tém rozhovoru téma zamestnávania živnostníkov a možnosti a obmedzenia s tým súvisiace. V rozhovore Peter tiež stručne a prakticky vysvetlil, ako môžu podnikatelia presunúť a oddeliť zdravú časť ich firmy od inej časti ich podnikania pre ktorú boli ekonomické dopady likvidačné.

Celý rozhovor je dostupný tu https://www.postoj.sk/54044/ak-sa-zacnu-tocit-peniaze-ekonomika-sa-rozbehne-podcast

***


Okrem vyššie uvedených mediálnych príspevkov sme počas celého apríla pre podnikateľov zorganizovali bezplatné poradenské webináre prostredníctvom nášho projektu www.zachranfirmu.sk.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk