Odvody konateľa vs. minimálna mzda

Domov > Články a aktivity > Odvody konateľa vs. minimálna mzda

Táto téma je dnes veľmi aktuálna a bude aktuálna aj v budúcnosti pokiaľ sa diametrálne nezmení daňovo odvodové zaťaženie na Slovensku, alebo daňové úrady a Sociálna poisťovňa nezačnú viac a efektívnejšie kontrolovať podnikateľské subjekty. Téma  sa týka predovšetkým malých a stredne veľkých podnikateľov, ktorí prirodzene majú možnosť a flexibilitu, ak sú zamestnancami alebo štatutármi vo svojej spoločnosti, určiť si výšku mzdy alebo odmeny s ohľadom na celkové daňovo odvodové zaťaženie.

Čo je obsahom školenia?

  • jednotlivé možnosti odmeňovania štatutárov v spoločnostiach (pre zjednodušenie ďalej štatutára nazývame konateľ);
  • rôzne odvodové odlišnosti medzi jednotlivými typmi odmeňovania konateľov v spoločnostiach;
  • či je možné sa ako konateľ zamestnať vo vlastnej spoločnosti?
  • či sú rôzne čiastkové minimálne odmeňovacie schémy (napríklad 1/5 úväzok, odmena konateľa za 1 euro) právne v poriadku?
  • či sú takéto mzdy/odmeny v súlade s transferovým oceňovaním a či nepredstavujú krátenie dane a poistného, čo je trestný čin?
  • zdaňovanie podielov na zisku u konateľov a zamestnancov;
  • daňovo-odvodové zaťaženie pri nepravidelných odmenách konateľov;
  • dopady na dôchodky fyzických osôb, OČR alebo PN (aj z pohľadu súčasnej COVID situácie);
  • vplyv odmien konateľa alebo statusu štatutára a statusu zamestnanca na cestovné náhrady;
  • alternatívne možnosti, ktoré ponuka náš právny poriadok na vyplácanie sa z firmy.


Špecifiká odvodovej povinnosti pri odmene konateľa

V princípe existujú tri rôzne odvodové povinnosti pri  odmeňovaní konateľa. V prípade, ak máte malú spoločnosť, kde ste zároveň vlastníkom aj štatutárom a rozhodujete sa o tom , či si dať alebo nedať odmenu alebo mzdu zamestnanca, tak vedzte, že v prípade ak sa nezamestnáte, ale budete poberať len odmenu konateľa, neplatíte garančné poistenie. Garančne poistenie je vo všeobecnosti typ poistenia, ktoré má chrániť zamestnanca v prípade, ak sa zamestnávateľ dostane do finančných ťažkostí. Garančné poistenie však neplatí zamestnanec v prípade, ak je zároveň aj konateľom spoločnosti a vlastní viac ako 50 % podiel  na spoločnosti. Pri odmene konateľa ďalej neplatíte ani úrazové poistenie a dokonca v prípade, ak si ako konateľ nastavíte nepravidelnú odmenu, neplatíte dokonca ani nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Odvody konateľa – môže byť konateľ zamestnaný vo svojej firme?

Ako naznačuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, konateľ môže byť zamestnancom vo firme, kde pôsobí ako konateľ: ,,Nie je vylúčené, aby jedna fyzická osoba vykonávala funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň bola zamestnancom tejto spoločnosti.“ (NS SR 1 Sža 27/2015).  Toto rozhodnutie do istej miery neguje rozhodnutie, ktoré bolo vydané niekoľko rokov pred tým. Pôvodné rozhodnutie totiž nepredpokladalo, že  konateľ môže vykonávať určité funkcie pre spoločnosť aj z inej pozície ako konateľ. Takýto pohľad Najvyššieho súdu SR je zaiste v rozpore so štandardnými nastaveniami malých spoločností na Slovensku, kde konateľ poskytuje ako živnostník svoje služby do vlastnej spoločnosti.

Celú tému si môžete pozrieť aj s prezentáciou tu:

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk