Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa vývoja mobilných a webových aplikácií

Pre spoločnosť Touch4IT, spoločnosť zameriavajúcu sa na vývoj mobilných a webových aplikácií a UX/UI dizajn poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave a revidovaní štandardizovaných, ako aj na mieru klientom pripravených zmlúv o dielo, licenčných zmlúv a zmlúv o poskytovaní servisných služieb (SLA). V rámci nášho právneho poradenstva pre klienta riešime ošetrenie širokého spektra otázok týkajúcich sa práv duševného vlastníctva vznikajúcich pri vývoji softvérových diel a režim licencií na ich používanie koncovými zákazníkmi klienta.