Rozhovor pre podnikateľský magazín FORBES

Domov > Články a aktivity > Rozhovor pre podnikateľský magazín FORBES

Začiatkom apríla 2020 poskytli zakladatelia Peter Varga a Tomáš Demo rozhovor pre slovenské vydanie renomovaného svetového magazínu o podnikaní FORBES.

Nie všetkým podnikateľom vie štát v kríze naozaj finančne pomôcť. Snažíme sa o to aj my.

(zdroj: https://www.forbes.sk/nie-vsetkym-podnikatelom-vie-stat-v-krize-naozaj-financne-pomoct-snazime-sa-o-to-aj-my/ )


Peter Varga a Tomáš Demo roky pracovali pre najvýznamnejšie medzinárodné advokátske kancelárie, kde poskytovali právne a daňové poradenstvo pre najväčších hráčov na slovenskom trhu. Už 2 roky však úspešne budujú koncept „one stop shop“ poradenstva prostredníctvom firmy Highgate Group. Keďže sa ich ekonomická kríza dotýka nielen ako poradcov, ale aj ako podnikateľov, rozbehli projekt www.zachranfirmu.sk, ktorým chcú pomôcť malým a stredným firmám finančne prežiť dopady koronakrízy.

Aké služby poskytujete? 


Peter
: Poskytujeme právne, daňové a účtovné poradenstvo pre podnikateľov pod jednou strechou. Vlajkovou loďou nášho poradenstva sú dlhodobo legálne daňové a odvodové optimalizácie, čo sa práve dnes ukazuje byť jednou z kľúčových poradenských oblastí pre priamočiaru a rýchlu pomoc firmám. Treba si uvedomiť, že podnikatelia v tomto období musia platiť dane za rok 2019, ktorý bol pre veľkú časť firiem veľmi úspešný, a teda ziskový. Z týchto daní sa potom vypočítavajú aj preddavky na daň z príjmov na rok 2020. V oboch prípadoch sa však neberie do úvahy prepad v dôsledku koronakrízy. My sa preto snažíme aj teraz v roku 2020 optimalizovať firmám obhájiteľnými nástrojmi ich daňovú povinnosť za rok 2019 a významne tak zlepšiť ich finančnú situáciu. Okrem toho sa klienti dnes prirodzene dopytujú po možnostiach legitímneho zníženia ich súčasného odvodového zaťaženia, čo zahŕňa nielen monitoring a pomoc s využitím vládnych riešení pre pomoc podnikateľom, ale aj rôzne iné všeobecne použiteľné nástroje na operatívnu odvodovú optimalizáciu.


Tomáš: 
Súčasťou týchto riešení nie sú len rýdzo daňovo-odvodové opatrenia, ktoré popisuje Peter, ale firmy potrebujú aj praktické právne poradenstvo. Predstavte si situáciu, že firma má viazané finančné prostriedky v nelikvidných aktívach ako je napríklad tovar, má bankový úver s osobným ručením štatutárov alebo majiteľov firmy a platby od odberateľov sa jej dramaticky znížia, alebo úplne zastavia. V takýchto situáciách majiteľ prirodzene potrebuje chrániť nielen majetok firmy, ale aj svoj osobný. Môže si napríklad chcieť legálne vyplatiť staré dividendy alebo prebytočnú likviditu z firmy. Môže si tiež chcieť presunúť zdravú časť svojho podnikania, napríklad e-shop, na novú spoločnosť a pokračovať v obmedzenom režime podnikania. Týmto tak v nejakej miere chráni nielen seba a svoju rodinu, ale pomáha tým tiež udržať zamestnanosť. Tieto a podobné kroky sú však aj v kontexte oprávnených záujmov veriteľov vždy spojené s istými právnymi a účtovnými obmedzeniami, ktoré vieme uchopiť a podnikateľovi vyriešiť  v celej komplexnosti.

tomas_demo

Okrem toho, viacero podnikateľov bude nevyhnutne musieť pristúpiť aj k znižovaniu počtu zamestnancov. Keďže zákonník práce nepozná žiadne úľavy v mimoriadnych situáciách akou je koronakríza, prepúšťanie čo i len časti zamestnancov so štandardnými výpovednými dobami a odstupným môže byť pre podnikateľa likvidačné. Tu pre podnikateľov tiež vieme navrhnúť alternatívne právne a praktické riešenia.

Takých poradcov je asi viac. V čom ste iní ako konkurencia?


Peter
: Práve v tej komplexnosti. Ja som advokát, ktorý sa špecializuje na dane. Na Slovensku evidujem možno do desať poradcov takejto kombinácie, ktorí sa problematike plnohodnotne venujú. Viacerí z nich sú veľmi šikovní a často spolu konzultujeme zložité právno-daňové konštrukcie, vymieňame si skúsenosti. Štandardne však pracujú v nadnárodných poradenských spoločnostiach, ktoré majú prirodzene inú cieľovú skupinu klientov. Tým, že som aj podnikateľ, ktorý si preskákal v budovaní firiem s mínusovým rodinným kapitálom toho dosť, viem, že naša cieľová skupina vyžaduje viac praktické a rýchlo použiteľné riešenia. Náš klient nechce počuť právne floskuly a teoretické riešenia za 150 eur na hodinu. A keďže v rámci Highgate Group poskytujeme aj účtovné a odvodové poradenstvo, neviem, či na Slovensku vôbec existuje iné takéto komplexné poradenské zoskupenie pre menšie a stredne veľké firmy.


Tomáš: 
V praxi sa nám už viackrát potvrdilo, že hlavne nielen pri zložitejších prípadoch, akými sú napríklad zlúčenia, predaje podnikov, vstupy investorov alebo využívanie daňového inštitútu patent boxu alebo superodpočtu, je nevyhnutné kombinovať právne, daňové a účtovné vstupy. Dokonca aj pri takých jednoduchých prípadoch ako je peňažný vklad do spoločnosti spoločníkom je dôležité poznať názor aj daňového poradcu. V opačnom prípade môže byť klient následne pri výbere týchto finančných prostriedkov zo spoločnosti nepríjemne prekvapený daňovými dôsledkami. Aj keď takýto poradenský balík ponúkajú väčšie medzinárodné poradenské spoločnosti, väčšinou idú klientske zadania cez dve-tri oddelenia, čo nie je vždy pre klienta časovo, ani nákladovo efektívne.

Čo hovoríte na vládne opatrenia na sanovanie ekonomických škôd?


Peter: 
Je dobré, že existujú a prirodzene klientom s možnosťami ich využitia pomáhame. Treba si uvedomiť, že nikdy v histórií Slovenska nebolo potrebné prijímať také komplexné opatrenia tak rýchlo, preto tieto opatrenia samozrejme ani objektívne nemôžu byť dokonalé. A tiež asi nedá úplne vylúčiť, že ich aktuálna podoba nebude vytvárať priestor pre neoprávnené zneužívanie. Pevne verím, že sa štát v tomto nebude spoliehať na čestnosť podnikateľov.


Tomáš: 
Keďže štát asi nebude mať k dispozícii dostatočné kapacity, aby kontroloval splnenie podmienok na získanie štátnych príspevkov, je veľmi dôležité, aby sme sa my poradcovia voči hrubo zneužívajúcim praktikám dôrazne vyhradili.

Kto sú štandardne vaši klienti? 


Peter: 
Od malých podnikateľov ktorým často navrhujeme daňovo-odvodovo efektívnejší model ich podnikania, až po zložité daňové analýzy cezhraničných transakcií. Práve teraz napríklad komentujem slovenské daňové aspekty v 320 stranovej úverovej zmluve pre syndikát britských a amerických bánk financujúcich jednu veľkú akvizíciu v strednej Európe. Naša cieľová skupina sú však hlavne menšie a stredne veľké firmy. Práve v komplexnom poradenstve pre tento segment vidím našu najväčšiu pridanú hodnotu. Týmto firmám totiž okrem vyššie uvedených služieb štandardne vedieme aj účtovníctvo a riešime aj také detaily ako sú individuálne nároky majiteľov a zamestnancov na materské, alebo ošetrovné.


Tomáš: 
Zloženie našich klientov je rozmanité, čo sa týka veľkosti aj segmentu v ktorom pôsobia. Účtovníctvo spravujeme startupom s dvoma zakladateľmi, ale aj firmám s miliónovými obratmi. Účtujeme tiež také špeciality ako sú obchodníci s cennými papiermi alebo investičné fondy s premenlivým základným imaním. Naše daňové a právne služby využíva viacero angel investorov, rýchlorastúcich slovenských firiem, hlavne z prostredia IT a digitálnych služieb. Snáď aj vďaka pozitívnym referenciám nás už oslovujú s dopytom na právne a daňové poradenstvo aj veľkí hráči ako napríklad O2, Bolt alebo TrustPay.

O čom je projekt zachranfirmu.sk?


Peter: 
Koronakríza udrela na slovenských podnikateľov veľmi rýchlo a nečakane tvrdo. Najzraniteľnejšie sú práve firmy, ktoré nemajú žiadnu finančnú rezervu ani dostatočný prístup k bankovému financovaniu. Projekt sme rozbehli s cieľom pomôcť finančne prežiť firmám, ktoré sú vďaka svojej veľkosti dosť flexibilné na to, aby pomerne rýchlo prijali zásadné úsporné rozhodnutia. V rámci projektu tak máme dnes naplánované tri webináre na ktorých chceme praktickou formou rozoberať, okrem iného, jednotlivé možnosti na záchranu firiem.


Tomáš: 
Je dnes celkom pravdepodobné, že dopady ekonomickej krízy budú najbližšie týždne a mesiace absolútne nezlučiteľné s našimi predstavami ešte z februára 2020. Aj preto je pre množstvo podnikateľov jediným riešením spustiť krízový manažment a urgentne znížiť svoje operatívne náklady v čo najväčšej miere ako aj chrániť svoj majetok. Okrem všeobecného poradenstva vo forme webinárov sa vieme podnikateľom venovať individuálne. Vieme veľmi rýchlo zanalyzovať aktuálny stav vo firme a podľa toho navrhnúť sériu na mieru šitých opatrení na zníženie nákladov, udržanie čo najväčšieho počtu ľudí vo firme alebo ochranu majetku vrátane záchrany zdravých častí firmy.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk